Encyclopaedia Bigglesworthiana


Goden


Allah : zie God
Almachtige, de : zie God
001Apis (Egyptische stiergodheid, incarnatie van de god Ptah)10p
002Astana (godheid van de Kahoreanen)41
003Ata Hua (god van de bergen bij de Chauvins)85

004Boeddha (godheid van de Boeddhisten)39, 68, 85
005Brahma (godheid van de Hindoes)85

Devil : zie Duivel
Dieu : zie God
Dios : zie God
006Duivel [ook : duvel] = Satan [Dt. Teufel ; Eng. Devil] (gevallen engel en godheid van het kwade in de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse religies)01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 09p, 09, 10,
12, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71,
72a, 72b, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 89, 90, 91,
M01, M02, K05, K09, K11,
K12

007Fortuna = „Freule Geluk” (Romeinse godin van het geluk)11, 19, 23, 71
008Furie (Romeinse wraakgodin)18, 31, 55, 77, M01,
M02

„Geluk, Freule” : zie Fortuna
009Giganten, Gigantisch (reusachtige zonen van Gaia en het bloed van Ouranos in de Griekse mythologie)07, 10, 20, 31, 34,
35, M03
010God = de Almachtige = Onze Vader [Ar. Allah ; Fr. Dieu ; Sp. Dios] (enige god in de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse religies)03, 04, 06, 07, 09p,
09, 10, 11, 12, 14,
18, 19, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 33, 34,
38, 42, 44, 45, 46,
48, 51, 54, 55, 59,
61, 63, 66, 71, 76,
78, 80, 83, 85, 86,
87, 88, 89, 91, M01
011Gorgonen (Griekse schrikgodinnen)54

012Hades (Griekse god van de onderwereld)30, 59

013Juno (Romeinse godin van het huwelijk en de geboorte, gemalin van Jupiter)46
014aJupiter (Romeinse oppergod, god van donder en bliksem)13, 30
014bJupiter Ammon (laat-Egyptische identificatie van de zonnegod Ammon met de Romeinse god Jupiter)10p, 10, 80

015Kali (godin van de Thugs)M01

016Magere Hein („god” van de dood in de Christelijke traditie)27, 46, 59, 61, 80
017Michael [Fr. St. Michel] (aartsengel in de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse religies)24, 78
Michel, St. : zie Michael

018Natura [=Moeder Natuur] (Romeinse godin van de natuur)73
019Nemesis (Griekse godin der wrekende gerechtigheid)08
020Neptunus (Romeinse god van de zee)87

Onze Vader : zie God

021Ra (Egyptische zonnegod)10p

022sfinx (fabelwezen in de Griekse en diverse antieke oosterse mythologieŽn)05

023Tao (Chinese godheid)39
Teufel : zie Duivel
024Titanen, Titanisch (reusachtige kinderen van Gaia en Ouranos in de Griekse mythologie)05

025Venus (Romeinse godin van de liefde en schoonheid)54
026Vishnoe (godheid van de Hindoes)85naar de startpagina.

naar de navigatiepagina.

naar de serie.

Online =
Nu online =
Max online =