Encyclopaedia Panduriana


Goden


001Aarde, moeder14, 18
002Aardman (schoonzoon van Aarde en Lucht)18
Allah : zie God

003Boeddha (godheid van de Boeddhisten)03

004Donar [ook : Thunar] (god van de donder in de Germaanse mythologieŽn)18
005Duivel, Duivels [ook : duvel] = Satan (gevallen engel en godheid van het kwade in de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse religies) 01, 02, 03, 05, 06,
07, 12, 13, 14, 16,
17, 18
duvel : zie Duivel

006Echo (dochter van Lucht & Aarde, vrouw van de Aardman)18

007Fortuna (Romeinse godin van het geluk)12

008God = Lieve Heer [Ar. Allah] (enige god in de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse religies)01, 03, 05, 10, 11,
12, 13, 14, 18

Lieve Heer : zie God
009Lucht, Vader18

010Mars (god van de oorlog in de Romeinse mythologie)04, 13
011MjŲlnir (= hamer van Donar)18

012Rijn, Vadertje (riviergod van de Rijn)01

Satan : zie Duivel
013Sfinx (fabelwezen in de Griekse en diverse antieke oosterse mythologieŽn)05

Thunar : zie Donar
014Titanen (reusachtige kinderen van Gaia en Ouranos in de Griekse mythologie)05
015Troll (dwerg in de Noorse mythologie)17

016Venus (godin van de liefde in de Romeinse mythologie)17

017Zeus (oppergod in de Griekse mythologie)01naar de startpagina.

naar de navigatiepagina.

naar de serie.

Online =
Nu online =
Max online =