Encyclopaedia Chamaeleoniana


Personen


001Akker, Joost van de (zoon van P. van de Akker)60 .
002Akker, Piet van de (overbuurman van E. Klinkhamer, lid van de Vereniging voor de Bescherming van het Meer van Lenten)60 , 61 .
003Akker, Sandra van de (vrouw van P. van de Akker)60 .
004Akkerman (schipper te Langweer)41 .
005Albers (vriend van H. Huigen, schrijver)28 .
006Albers, Joop (student te Groningen)50 .
007Albert (lid van het HORA-kwartet, dief)29 .
008Albert = „Piebe Piepogaal” (vakantiegast te Lenten, eigenaar van de „Martha”)26 .
009Ali Baba (koopman te Bagdad, figuur in „Duizend En Eén Nacht”)06 .
010Ankersmid, Jan (ex-inwoner van Lenten, „donderslagenvanger” in een verhaal van G. Zonderland)27 .
011Anna (dienstbode van Barones van Doornwolt)54 .
„Anneke-Tanneke” : zie A. Doornbos
012Argus (Griekse ziener, helper van Hera)10 , 37 , 57 .
013Ariadne (dochter van Minos & Pasiphaë)37 .
014Arie (Urkse stuurman in een verhaal van G. Zonderland)33 .
015Arie (vakantiegast te Lenten, „zeiler”)26 .
016Assepoester (sprookjesfiguur)37 .
„Ate Baba” : zie A. Dijkstra
017August” (clown in Mini Circus Hopla)46 .
018Aukema (agent van de Rijkspolitie te water)11 .

019Bakker, Hilbert (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)54 .
020Bakker, John (student te Groningen)61 .
021Bakker, mevr. (weduwe te Lenten, hospita van A. Boonstra)37 .
022Bakker, Willem (oplichter in een verhaal van G. Zonderland)25 .
023Bantenga (wethouder & dijkgraaf te Lenten)20 , 50°, 51°, 57°, 58°.
024Barend, „dikke” (kennis van Piet # 636 in een verhaal van G. Zonderland)42 .
025Barentsz, Willem (Nederlandse ontdekkingsreiziger)
* ± 1550 , 20/06/1597
03 .
026Bart (dief, kidnapper van L. van Zomeren)25 .
027Bartels (boer in een verhaal van G. Zonderland)55 .
028Bartels, Jan (klasgenoot van H. Venema)44 .
029Batenstein, mevr. (gaste in „De Rode Leeuw”, verloofde van Koremans)10 .
030Beatrix (koningin van Nederland vanaf 30/04/1980, dochter van Juliana)
* 31/01/1938
58°, 59°.
031Beek, Dick van (zoon van van Beek)37 .
032Beek, mevr. van (vrouw van van Beek)37 .
033Beek, van (vakantiegast te Lenten)37 .
034Beeldje (kapper te Lenten)39 , 41°, 44°, 45°, 46°,
51°, 52°, 53°, 58°, 61°
.
035Beeldje-van der Tuin, mevr. (vrouw van Beeldje)39 .
036Beetstra (aannemer, vader van K. Beetstra)50 .
037Beetstra, Karel (ex-klasgenoot van C. Zonderland-Loots)50 .
038Beinema (vader van S. Beinema)63 .
039Beinema, Sjaak (dorpsjongen te Lenten)63 .
040Beintema (boer te Jonkersveen)05 , 39 , 45°.
041Beintema, Jouke (zoon van Beintema)05 , 39 .
042Beintema, mevr. (vrouw van Beintema)39 .
043Berend (knecht van Gaastra # 203)17 .
044Bergsma (boer te Lenten)04 .
045Bergsma (inwoner van Lenten)61 .
046Bergsma, Jackie (dochter van Bergsma # 45)61 .
047Bergsma, mevr. (vrouw van Bergsma # 45)61 .
048Bettina (ex-klasgenote van M. Tuinstra)53 .
049Beuning, Herman (verhuurder van de tuinderij aan Glas)31 , 59 .
050Beuning-Koning, mevr. (inwoonster van Lenten, vrouw van H. Beuning)31 , 59 .
051Bijlsma (molenaar in de Sijmes-polder)62 .
052Bijlsma, Joke (vriendin van P. Wijnstra)18 .
053Blaauw (herbergier te Lenten)02°, 05 .
054Bleker (commissaris van politie te Sneek, vader van C. Bleker)01 , 02 , 03 , 14 , 43 .
055Bleker (klerk van Zijlstra # 923, buurman van Klinkhamer)01 , 02 , 03 , 05 , 07 ,
08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 15 , 16 , 17 , 18 ,
19 , 21 , 25 , 34 , 42 ,
43 , 61
.
056Bleker, Cor = „Cor Crusoë” [43] (neef van Bleker, vriend van H. & S. Klinkhamer)01 , 02 , 03 , 07 , 08 ,
09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,
19 , 34 , 43
.
057Bleker, mevr. (moeder van C. Bleker)01 , 02 , 03 , 12 , 43 .
058Bleker, mevr. (vrouw van Bleker # 55)01 , 02 , 03 , 07 , 08 ,
09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
15 , 16 , 17 , 18 , 19 ,
34 , 43
.
059Boer, Anneke de (Lentens dorpsmeisje, drenkeling)16 .
060Boer, de (brigadier van de Rijkspolitie te water)04°, 05°, 06°, 07°, 08°,
09°, 11°, 12°, 13°, 14°,
16°, 17°, 18°, 20°, 21°,
22°, 23°, 24°, 25°, 27°,
28°, 29°, 30°, 31°, 32°,
33°, 34°, 35°, 36°, 37°,
38°, 39°, 40°, 41 , 42°,
43°, 44°, 45°, 46°, 47°,
48°, 49°, 50°, 51°, 52°,
53°, 54°, 55°, 56°, 57°,
58°, 59°
.
061Boer, de (broer van W. de Boer)50 .
062Boer, de (fabrieksdirecteur, vakantiegast te Lenten, eigenaar van de „José”)29 .
063Boer, de (kassier van de Boerenleenbank te Lenten)28 , 58°.
064Boer, J. de (handelaar in lompen en metalen te Jonkersveen)32 .
065Boer, mevr. de (vrouw van de Boer # 61)50 .
066Boer, mevr. de (vrouw van de Boer # 62)29 .
067Boer, Wilma de (secretaresse van Loots)50 , 53 .
068Boerenbrood, Jaap = „Jaap Krant” (krantenbezorger te Lenten)58 .
069Boersma (ex-boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)55 .
070Boersma (koster te Lenten)02°, 04°, 05°, 10°, 21°,
22°, 59
.
071Boersma, Jelke (botenverhuurder te Lenten)10 , 14 .
072Boersma, mevr. (vrouw van Boersma # 69)55 .
073Bokma (vader van F. Bokma) 49 .
074Bokma, Fokke (stiefzoon van Muntendam)49 .
Bokma, W. : zie mevr. Muntendam, wed. Bokma .
075Bonnema-Pekelharing, mevr. (moeder van S. Bonnema)11 , 48 .
076Bonnema, Sjoerd (slager te Rietsloot / postbode te Lenten, vriend van G. Zonderland)
- Sluisstraat 38 , Lenten
06 , 08 , 09 , 10 , 11 ,
14 , 16 , 17 , 18 , 20 ,
21 , 22 , 23 , 26 , 27 ,
28 , 29 , 32 , 34 , 35 ,
36°, 38 , 40 , 41 , 42 ,
43 , 44 , 45 , 47 , 48 ,
50 , 51 , 52 , 53 , 54 ,
55 , 57 , 59 , 62 , 63
.
077Boonstra (boer te Lenten)37 .
078Boonstra (illegale casinohouder te Lenten)30 .
079Boonstra (krantenbezorger te Lenten)04°, 05°, 14°, 25°, 44 ,
48°
.
080Boonstra (zoontje van J. Boonstra # 83)37 .
081Boonstra, Ali (weduwe van J. Boonstra # 83)37 .
082Boonstra, Jan (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)27 .
083Boonstra, Jan (zoon van Boonstra # 77) 37 .
084Boonstra, mevr. (vrouw van Boonstra # 77)37 .
085Boonstra, Nel (dochter van Boonstra # 77)37 .
086Boonstra, Sake = „Sake met de apearmen” (ex- glazenwasser te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)43 .
087Boonstra, Tjalling (knecht van Twijnstra)38 .
„Bootsman, L.” : zie L. Vrolijk
088Bos (arbeider in de boterfabriek te Lenten, handlanger van „Blonde Dries”)11 .
089Bos ((ex-)sigarenwinkelier te Lenten)10°, 11 , 12 , 36 .
090Bos (ex-werknemer van Meier # 561, dief)58 .
091Bos, mevr. (vrouw van Bos # 89)12 .
092Bosma (boer te Lenten) 39 .
093Bosma (zoon van Bosma # 92) 39 .
094Bosma, Jan (zoon van Bosma # 93)39 .
095Bosma, mevr. (vrouw/weduwe van Bosma # 93)39 .
096Bosman, Dick (vriend & handlanger van H. Rademaker)40 .
097Bottema (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)54 .
098Bottema (garagehouder te Jonkersveen)51 .
099Bottema (rentenier te Lenten)21 .
100Bottema (zoon van Bottema # 97)54 .
101Bottema (zoon van Bottema # 97)54 .
102Bottema, mevr. (vrouw van Bottema # 97)54 .
103Bottema, mevr. (vrouw van Bottema # 99)21 .
104Bouwman (klompenmaker te Lenten)34 .
105Bouwman, mevr. (vrouw van Bouwman)34 .
106Bouwman, Nel (dochter van Bouwman, verloofde van S. Bonnema)34 .
107Bouwman, Oebele (visser te Lenten, „spook”)
- „Huize Meerzicht”, Polderdijk, Lenten
06 .
108Braam (boer te Lenten)10 .
109Brandsma (zoon van E. Brandsma, arts)06 .
110Brandsma, Evert (boer te Lenten)arts)06 , 10 , 13 , 14 , 15 ,
17 , 18 , 19 , 21 , 22 ,
23 , 24 , 26 , 27 , 28 ,
29 , 30 , 32 , 33 , 34 ,
35 , 37 , 38 , 39 , 40 ,
41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,
46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,
52 , 53 , 54 , 57 , 58 ,
59 , 63
.
111Brandsma, juff. (dochter van E. Brandsma)10 , 14 .
112Brandsma, mevr. (vrouw van E. Brandsma)Brandsma)06 , 13 , 24 , 27 , 33 ,
42 , 43 , 50 , 54 , 57 ,
58
.
113Brinkman (directeur van een schoonmaakbedrijf te Middenveen)60 .
114Brouwer (fabrikant, vakantiegast te Lenten, eigenaar van Zeilschool „Watervreugde”)36 .
115Brouwer (onderwijzer te Lenten)04 , 05°, 16°, 31 .
Brouwer, Betsie : zie B. Poelstra-Brouwer
116Brouwer, Grietje (klasgenote van H. & S. Klinkhamer)34 .
117Brouwer, mevr. (moeder van B. Poelstra-Brouwer)11 .
118Bruinsma (bankloper te Lenten)37 .
119Bruinsma (boer te Lenten)38 , 59 .
120Bruinsma, mevr. (vrouw van Bruinsma # 119)38 .
121Burg, Tjeerd van der (boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)06 .
122Buurema (boer bij Terwispel)41 .
123Buurema, Annie (dochter van Buurema)41 .
124Buurema, Frits (zoon van Buurema)41 .
125Buurema, mevr. (vrouw van Buurema)41 .

126Canaille, Prof.” (student te Groningen)48 .
127Caspers (eigenaar van de „Elisabeth”/Amsterdam, vakantiegast in Lenten, vriend van Koremans)10 .
128Caspers, mevr. (vrouw van Caspers)10 .
129Caspers, Truus (dochter van Caspers)10 .
130Chaplin, Charlie (Amerikaanse filmkomiek)01 .
131Clara (zus van mevr. Terpstra # 771)06 .
„Contactlens” : zie K. Lentizs .
132Cook, James (Engelse ontdekkingsreiziger)
* 27/10/1728 , 14/02/1779
52 .
133Cora (verloofde van A. van Doorn)37 .
134Cornelis (vakantiegast te Lenten)31 .
135Cornelissen, Jaap (leider van een motorclub)59 .
„Crusoë, Cor” : zie C. Bleker

136Crusoe, Robinson (romanfiguur bij D. Defoe)43 .
137Dalen, van (medewerker van van Dongen)05 .
138Dam, Hendrik van (zoon van mevr. van Dam, astmapatiënt)23 .
139Dam, mevr. van (inwoonster van Sneek / Lenten)23 .
Deelstra, mevr. : zie mevr. Deelstra-Groen
140Dekker, Gerrit-Jan (student te Groningen, afkomstig uit Zaandam)29 .
141Dekker, Joost (bezorger van De Pauw)62 .
142Diana (dochter van de directeur van Mini Circus Hopla)46 .
143Diederiks (ex-klerk van Zijlstra # 923, handlanger van Klaas & Piet # 633)41 .
„Dijkman” : zie Kools
144Dijkstra (molenaar te Lenten)
- „Woudaap”, Polderdijk, Lenten
04 , 05 , 06 , 07 , 08 ,
09 , 10 , 11 , 12 , 13 ,
14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,
19 , 20 , 21 , 22 , 23 ,
24 , 25 , 26 , 27 , 28 ,
29 , 30 , 31 , 32 , 33 ,
34 , 35 , 36 , 37 , 38 ,
39 , 40 , 41 , 42 , 43 ,
44 , 45 , 46 , 47 , 48 ,
49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
54 , 55 , 56 , 57 , 58 ,
59 , 60 , 61 , 62 , 63
.
145Dijkstra (vader van A. Dijkstra)06 .
146Dijkstra, Ate = „Ate Baba” (neef van K. Dijkstra)06 .
147Dijkstra, Bram (broer van Dijkstra # 144)52 , 57 .
148Dijkstra, Kees (Cornelis) =
„Keesje Goochem” [45] =
„Keessie Kapitalist” [37] =
„Keessie Schrok” [17;47] =
„Keessie Snoep” [18] =
„Johann Strauss” [28] =
„Keesje Woudaap” [55] =
„de Zwarte Adelaar” [04]
(zoon van Dijkstra, vriend van H. & S. Klinkhamer)
04 , 06 , 07 , 08 , 09 ,
10 , 11 , 12 , 13 , 14 ,
15 , 16 , 17 , 18 , 19 ,
20 , 21 , 22 , 23 , 24 ,
25 , 26 , 27 , 28 , 29 ,
30 , 31 , 32 , 33 , 34 ,
35 , 36 , 37 , 38 , 39 ,
40 , 41 , 42 , 43 , 44 ,
45 , 46 , 47 , 48 , 49 ,
50 , 51 , 52 , 53 , 54 ,
55 , 56 , 57 , 58 , 59 ,
60 , 61 , 62 , 63
.
149Dijkstra, mevr. (moeder van A. Dijkstra)06 .
150Dijkstra, mevr. (vrouw van Dijkstra # 144)04 , 06 , 07 , 08 , 10 ,
11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
26 , 27 , 28 , 29 , 30 ,
31 , 32 , 34 , 35 , 36 ,
37 , 38 , 39 , 40 , 41 ,
43 , 44 , 45 , 46 , 47 ,
48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
53 , 54 , 56 , 57 , 58 ,
59 , 60 , 61 , 62 , 63
.
151Dirk (woonschuitbewoner)29 .
152Doekele (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)29 .
153Dolf (kampeerder te Lenten, vriend van Jan # 345)14 .
154Dongen, van = „IJzerman” (fabrikant, vakantiegast in Lenten)05 , 08 .
155Doorn, Ad van (zoon van van Doorn)37 .
156Doorn, juff. van (dochter van van Doorn)37 .
157Doorn, mevr. van (vrouw van van Doorn)37 .
158Doorn, van (bewoner van het „Zonnehuis”, directeur)37 .
159Doornbos (meubelfabrikant)57 .
160Doornbos, Annelies = „Anneke-Tanneke” (dochter van Doornbos, logée bij G. Zonderland)57 .
161Doornbos, mevr. (vrouw van Doornbos) 57 .
162Doornroosje (sprookjesfiguur bij de Gebr. Grimm)50 .
163Doornwolt, Barones van (grootgrondbezitster te Zwaagsterloo)54 .
Doornwolt, Fenny van : zie F. Heerema- van Doornwolt
„Dracula” : zie G. Zonderland
164Dribbelen, van (ex-marinier in de verhalen van G. Zonderland)22 , 23 , 26 .
165Driehuis („vertegenwoordiger”, „wonderdokter”, handlanger van Sjollema)52 .
166Dries, „Blonde” (inbreker, overvaller van de Boerenleenbank te Lenten)11 .
167Dropje (ex-veldwachter te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)17 .
168Dropje (vader van Dropje # 167)17 .
169Dubbelboer (politie-agent te Ruimteoord in een verhaal van G. Zonderland)58 .
170Duim, van der (magazijnmeester in het meubelmagazijn te Lenten)49 , 50 , 59 .
171Duin, van (ex-marinier in een verhaal van G. Zonderland)22 .

172Ebbenga (gast in het „Paviljoen”)27 .
173Ebbenga, Leo (zoon van Ebbenga)27 .
174Ebbenga, mevr. (vrouw van Ebbenga)27 .
175Ebbinga (huisarts te Sneek)44 .
176Edison, Thomas Alva (Amerikaanse uitvinder)
* 11/02/1847 , 18/10/1931
24 .
177Egbert (flessentrekker, dief)18 .
178Eggink (burgemeester van Lenten)01°, 02°, 03°, 04°, 05°,
06°, 07°, 08°, 10°, 12°,
11°, 13°, 14°, 15°, 16°,
17°, 18°, 20°, 21°, 22°,
25°, 27°, 28°, 29°, 30°,
31°, 33°, 34°, 35°, 36°,
38
.
179Eggink, Ada (onderwijzeres te Lenten, hardloopster)34 .
180Eggink, Hetty (dochter van Eggink)21 , 38°.
181Eggink, mevr. (vrouw van Eggink)10°, 38 .
182Eiffel, Gustave (Franse ingenieur)
* 15/12/1832 , 28/12/1923
57 .
183Eldert (kampeerder te Lenten, vriend van Jan # 345)14 .
184Elzinga (directeur van de Boerenleenbank te Lenten)11°, 29°, 43 , 47°.
185Elzinga (kampeerder op „Caravan Camping Krol”, rechercheur)33 .
186Elzinga (machinist op een baggermolen) 15 .
187Elzinga, mevr. (weduwe van Elzinga # 186, buurvrouw van mevr. Zonderland)15 , 17 , 34 .
188Elzinga, Wiebe (zoon van Elzinga # 186)15 .
189Evert (ex-klasgenoot van H. van Dam)23 .
190Evert, „Lange” (boerenknecht te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)29 .
„Evert, Stille” : zie E. Prinsen
„Ezel, Jochen” : zie J. Wezel

191Faber (secretaris op het gemeentehuis van Lenten)21 , 43°, 51°.
192Femke, „dikke” (timmermansvrouw in een verhaal van G. Zonderland)26 .
193Femke, „oude” (inwoonster van Lenten)49 .
194Foekes, Prof. Dr. = „Foppes” (professor in de anatomie, kampeerder op het eiland in het Meer van Lenten)55 .
195Fokkema (boer te Lenten)04 .
196Foppes (draaiorgelman te Sneek)55 .
„Foppes” : zie prof. dr. Foekes
197Fortuin, Meindert (pottenbaas te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten
05 , 07 , 18 , 19 , 22 .
198Fortuin, mevr. (vrouw van M. Fortuin)05 , 18 .
199Freek [foutief : Theo [19] / Joost [59] (assistent van B. de Vries)19 , 59 .
200Frits (vakantiegast te Lenten)36 .
201Fritsje (buurjongetje van J. Zwart)18 .

202Gaastra (boer te Lenten)03 , 09 .
203Gaastra (hellingbaas te Lenten)04 , 05°, 06°, 09°, 10°,
17 , 18°, 24 , 27 , 32 ,
33 , 35 , 36 , 38°, 39 ,
40 , 42 , 44 , 45 , 46 ,
50 , 55 , 58°, 63
.
204Gaastra, Joke (naaister in het kledingmagazijn te Lenten)58 , 59°, 63 .
205Gaastra, mevr. (vrouw van Gaastra # 202)09 .
206Gaastra, mevr. (weduwe te Lenten, tante van E. Mulder)36 .
207Galen, Tim van (zoon van van Galen)61 .
208Galen, van (projectontwikkelaar/eigenaar van „Hotel de Meerkoet”)60 , 61 , 62 , 63 .
209Geerlings (boer te Jonkersveen)37 , 44 .
210Geerlings (burgemeester van Kleiveen)19 .
211Geerlings, mevr. (vrouw van Geerlings)19 .
212Geerlings, Wim (zoon van Geerlings, kampeerder te Lenten)19 .
213Geert, „Lange” (hardloper in een verhaal van G. Zonderland)34 .
214Geertsma (buurman van G. Zonderland, kippenhouder)47 .
215Geertsma, Jan (vrachtchauffeur te Lenten)35 .
216Geitenbreier (communistische opruier te Lenten, lijsttrekker van de VSC)56 .
217Geitenbreier, Anton (zoon van Geitenbreier)56 .
218Geitenbreier, mevr. (vrouw van Geitenbreier)56 .
219Geitenbreier, Willem (zoon van Geitenbreier, bouwkundig opzichter)56 .
220George (bezoeker van de zeilwedstrijden te Lenten)01 .
221George (overvaller van de juwelierszaak van M. Karels)57 .
222Gerard (agent van de Rijkspolitie te Water)63 .
223Gerrit (2e machinist op de „Brandaris”)06 .
224Gert (vakantiegast te Jonkersveen)58 .
225Gijs, „Holle Bolle” (sprookjesfiguur)31 .
226Glas (kind van mevr. Glas)28 .
227Glas (kind van mevr. Glas)28 .
228Glas (tuinder te Lenten)31 .
229Glas, Hendrik (zoon van mevr. Glas, chauffeur)28 .
230Glas, Jaap (zoon van mevr. Glas, ijsventer)28 .
231Glas, mevr. (weduwe, buurvrouw van G. Zonderland)28 .
232Glastra, mevr. (ex-inwoonster van Lenten in een verhaal van S. Kramer)47 .
233Goeres (vader van B. Jaarsma-Goeres, emigrant naar Canada) 59 .
Goeres, Boukje : zie B. Jaarsma-Goeres .
234Goeres, mevr. (moeder van B. Jaarsma-Goeres) 59 .
235Gongrijp, Karel = „Rembrandt” [50] (kunstschilder)
- Wandelweg 32 , Jonkersveen
50 , 53 , 54 .
236Gongrijp, mevr. (vrouw van K. Gongrijp)50 .
„Goochem, Keesje” : zie K. Dijkstra
237Gorlau, Stefan (medewerker van het reptielenopvangcentrum te Delft)63 .
238Greta (vankantiegaste te Lenten, vriendin van W. van Sommeren)18 .
239Griet, „Bolle” (boerenmeid te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)57 .
240Grietje (dienstbode van ter Haar)01 , 08°, 17°, 18°, 22°.
241Grietje (dochter van M. Fortuin)18 .
242Grietje (ex-dienstbode van Zijlstra # 923 in een verhaal van G. Zonderland)36 .
243Groen (eigenaar van „De Rode Leeuw”)10 , 11 , 15 .
244Groen (electricien te Lenten)
- Achterstraat, Lenten
45 , 52 , 55 , 56°, 57 ,
58
.
„Groen” : zie Lamberts
245Groen, Anna (dochter van Groen # 244)45 .
246Groen, mevr. (vrouw van Groen # 244)45 .
247Groen, Toon (petroleumhandelaar te Lenten)
- „Veilige Haven”, Raadhuisplein, Lenten
22 .
248Groen-Deelstra, mevr. (vakantiegaste te Lenten, vrouw van T. Groen)22 .
249Groot, Jan = „Jan Oor” [63] (knecht van E. Brandsma)13°, 14°, 15°, 22°, 27 ,
30 , 33 , 35 , 38°, 41°,
43 , 44 , 45 , 46 , 47 ,
48 , 49 , 50 , 52 , 54 ,
57 , 58 , 59 , 63
.
250Gurbe (ex-knecht van E. Brandsma in een verhaal van G. Zonderland)17 .

251Haaften, van (president van de rechtbank, oom van M. Heerema)54 .
252Haan (kind van P. Haan)20 .
253Haan, mevr. (vrouw van P. Haan)20 .
254Haan, Piet (huurder en waard van „Café De Vriendschap”)20 .
255Haanstra, Jan (oom van D. Hoekstra, boer te Jonkersveen)27 .
256Haar, mevr. ter (vrouw van ter Haar)01 , 08°, 12°, 18°, 23°,
25°
.
257Haar, ter (dominee te Lenten)01 , 08°, 09°, 11°, 12°,
15°, 16°, 17°, 18°, 22°,
23°, 24°, 25°, 27°, 28°,
29°, 34°, 37°, 39°, 40°,
43°, 44°, 52°, 54°, 58°,
59°
.
„Ham” : zie F. van der Ham
258Ham, Floris van der = „Ham” (student aan de Kunstacademie te Hilversum)
* 02/11/1936
30 .
259Harmsen (boer & antiekverzamelaar te Lenten)23 .
260Harmsen (patatkraamhouder te Lenten)31 .
261Harmsma (boer te Lenten, zaakwaarnemer van E. Prinsen)
- „Prinsenhof”, Lenten
15 , 44 .
262Harmsma (groenteboer te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten
01°, 06°, 11°, 18°, 19°,
21°, 26°, 30 , 32°, 49°
.
263Harmsma (zoon van Harmsma # 262)01°.
264Harmsma, mevr. (vrouw van Harmsma # 261)44 .
265Heerema, Max (tandarts te Lenten)
- „Heerenhuis”, Dorpsstraat, Lenten
54 .
266Heerema-van Doornwolt, Fenny (dochter van Barones van Doornwolt, verloofde/ vrouw van M. Heerema)54 .
267Heerenga (groothandelaar in smidsbenodigdheden)28 .
268Heida (boer te Hoogterp)38 .
269Heida (boer te Lenten, illegale jeneverstoker)
- Achterstraat, Lenten
25 , 35 , 40 , 47 , 50 .
270Heida, A.M.W. (dierenarts)
- Meeuwenlaan 14 , Sneek
26 .
Heida, Joke : zie J. Koelman-Heida
271Heida, mevr. (vrouw van Heida # 269)35 .
272Heida, mevr. (vrouw van A.M.W. Heida)26 .
273Hein (kampeerder te Lenten)17 .
274Hein (stuurman op het Meer van Lenten)13 .
275Hein, „dikke” (eetverslaafde te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)26 .
276Hein, Piet (vice-admiraal van de Westindische Compagnie, zeerover)
* 15/11/1577 , 18/06/1629
03 , 04 , 07 .
277Hendrik (vakantiegast te Lenten, „zeiler”)26 .
„Hendrik, Prins” : zie Willem Frederik Hendrik
278Hendriks, Klaas (matroos in een verhaal van G. Zonderland)52 .
279Henk (kampeerder te Jonkersveen)44 .
280Henk (kellner in „Hotel de Zon”)40 .
281Henk (lid van het HORA-kwartet, dief)29 .
282Henk (student te Groningen)50 .
283Henk (student, handlanger van Oosterhuis)43 .
284Henk (vakantiegast te Lenten, ex-eigenaar van Steffie)53 .
285Hercules (Griekse halfgod)03 .
286Heringa (fabrikant te Sneek, geen familie van H. Heringa)24 .
287Heringa, Herman (vakantiegast te Lenten)24 .
288Herman (kampeerder te Lenten, vriend van W. Geerlings)19 .
289Heuvel, Jan van de (student te Groningen)61 .
290Hielkema (ex-inwoner van Lenten in een onbewoonbaar verklaard huis)20 .
291Hielkema, Barend (melkboer te Jonkersveen, vriend van G. Zonderland)05 , 15°, 16°, 19°, 24°,
32°, 42°, 44 , 48°, 49°,
50°, 51°, 53°, 54°, 55°,
57°, 58°, 59°
.
292Hielkema, mevr. (vrouw van B. Hielkema)05 , 32°, 44 .
293Hijlkema (melkboer te Lenten)39 , 46°, 47°.
294Hilbert „Platvoet” (handelaar te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)50 .
„Hisocokelo” : zie H. Klinkhamer
295Hitler, Adolf (Führer en Reichskanzler van het Derde Rijk van 1933 tot 1945)
* 20/04/1889 , 30/04/1945
52 .
296Hoek, van der (lid van de brandweer te Lenten)61 .
297Hoekstra (boer te Lenten, handlanger van Oosterhuis)43 .
298Hoekstra (kaasventer te Lenten)27 .
299Hoekstra, Dirk (zoon van Hoekstra)27 .
300Hoekstra, Halbe (kleinzoon van mevr. Hoekstra # 303)32 .
301Hoekstra, mevr. (moeder van H. Hoekstra)32 .
302Hoekstra, mevr. (vrouw van Hoekstra)27 .
303Hoekstra, mevr. (weduwe te Lenten)
- Willemstraat 4, Lenten
32 .
304Hoepel, Arie (rentenierende boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)53 .
305Hofman (1e man van mevr. de Vries-Hofman) 51 .
Hofman, mevr. : zie mevr. de Vries-Hofman
306Hofman, Monique (dochter van mevr. de Vries-Hofman)51 .
307Hofstra, Gerben Jan (burgemeester van Lenten, opvolger van Lonkhuizen)39 , 42°, 43°, 44°, 45°,
46°, 47°, 49°, 50°, 51°,
52°, 53°, 54°, 55°, 56°,
57°, 58°, 59°, 61°
.
„Hofstra, Gerben Jan” : zie G. Zonderland
308Hofstra, mevr. (vrouw van G.J. Hofstra)39 , 56°.
309Holmes, Sherlock (detective uit de romans van A. C. Doyle)61 .
„Honing” : zie „Gladde” Toon
310Hoogendoorn (eigenaar van een meubelzaak te Middenveen)60 .
311Hoogendoorn, Korinna (dochter van Hoogendoorn, zeilster te Middenveen)60 .
312Hoogendoorn, mevr. (vrouw van Hoogendoorn)60 .
313Hoogeveen (opzichter van de gemeentewerken van Lenten)59 .
314Hoornstra (ex-inwoner van Lenten, loterijwinnaar in een verhaal van G. Zonderland)34 .
315Hoornstra, mevr. (vrouw van Hoornstra)34 .
316Hornstra (boer te Lenten, zwager van D. Nauta)38 , 52 , 54 , 58 .
317Hornstra (jockey)23 .
318Hornstra (rentenier te Lenten, buurman van Zijlstra # 923)35 .
319Hornstra, Albert (palingdief)31 , 33°.
320Hornstra, mevr. (vrouw van Hornstra # 316)38 , 58 .
321Hornstra, Tine (dochter van Hornstra # 316, naaister in het kledingmagazijn te Lenten)58 , 59°, 63°.
322Hornstra, Willem (monteur te Lenten)27 .
323Hornstra-de Vries, Maaike (verloofde/vrouw van W. Hornstra)27 .
324Horst, van der (ex-student te Groningen, dokter te Jonkersveen)51 .
325Houwink (notaris te Sneek) 13 .
326Houwink (notaris te Sneek)26 .
327Houwman (boer te Jonkersveen)31 .
328Houwman (smid te Jonkersveen)24 , 44 .
329Houwman, mevr. (vrouw van Houwman # 327)31 .
330Houwman, mevr. (vrouw van Houwman # 328)24 .
331Huigen, Herman (kunstschilder, vakantiegast te Lenten)28 .

332Idzenga (jachtwerfhouder te Jonkersveen)43 .

„IJzerman” : zie van Dongen
333Jaap (brandstichter in Lenten)58 .
334Jaap (voddenhandelaar, kunstdief)39 .
335Jaap (parlevinker op het Meer van Lenten)21 .
336Jaap (sportvisser te Lenten)28 .
337Jaap (vakantiegast te Lenten, worstelaar)33 .
338Jaarsma, Piet (schoorsteenbouwer in Lenten, vriend van G. Zonderland)16 , 50°, 59 .
339Jaarsma-Goeres, Boukje (vakantiegaste in Lenten, verloofde/vrouw van P. Jaarsma)59 .
340Jacoba (tante van H. & S. Klinkhamer)60 .
341Jan (agent van de Rijkspolitie te Water)63 .
342Jan (blindroeier in Veendorp)20 .
343Jan (chauffeur van van Dongen)05 .
344Jan (invalide in een verhaal van G. Zonderland)57 .
345Jan (kampeerder te Lenten)14 .
346Jan (kampeerder op „Caravan Camping Krol”, metselaar)33 .
347Jan (kennis van J. Trip)30 .
348Jan (knecht van Gaastra # 203)24 , 32°, 33°, 35°, 36°,
50°, 55°
.
349Jan (schipper)27 .
350Jan (schippersknecht)01 .
351Jan (vakantiegast te Lenten)51 .
352Jan (woonschuitbewoner, vriend van Dirk)29 .
Jan : zie J. Groot
„Jan Oor” : zie J. Groot
353Jans (tante van G. Zonderland)52 .
354Jansen (ex-buurman van G. Zonderland)29 .
„Jansen” : zie G.J. Willekom
355Jansen, mevr. (vrouw van Jansen)29 .
356Jansma (chauffeur van het expeditiebedrijf van van Leeuwen)49 .
357Jansma, mevr. (vrouw van Jansma)49 .
358Japie de Eter (eetverslaafde schooljongen in een verhaal van G. Zonderland)33 .
359Jasper (zwemmer in een verhaal van G. Zonderland)13 .
360Jelke, „Manke” (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)27 .
361Jelle (knecht van Seinstra)50 .
362Jellema (boer te Lenten)
- Polderdijk, Lenten
01 , 02 , 04 , 06 , 07 ,
08 , 09 , 10 , 11 , 12 ,
13 , 14 , 15 , 16 , 17 ,
18 , 19 , 20 , 21 , 22 ,
23 , 24 , 25 , 26 , 27 ,
28 , 29 , 30 , 31 , 32 ,
33 , 34 , 35 , 36 , 37 ,
38 , 39 , 40 , 41 , 42 ,
43 , 44 , 45 , 46 , 47 ,
48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 ,
58 , 59 , 60 , 61 , 63
.
363Jellema (broer van Jellema # 362, boer te Rietsloot)06 , 19 .
364Jellema, mevr. (vrouw van Jellema # 362)06 , 08 , 09 , 10 , 12 ,
16 , 23 , 25 , 27 , 28 ,
29 , 30 , 33 , 35 , 36 ,
37 , 40 , 41 , 42 , 43 ,
44 , 45 , 46 , 47 , 48 ,
49 , 51 , 53 , 55 , 56
.
365Jellema, mevr. (vrouw van Jellema # 363)19 .
„Jellema, Trijntje” : zie A.E. Kreuger-Lohman
366Jezus Christus (zoon van God)
* ± 6 v.C. , ± 30 n.C.
05 , 19 .
367Jo (tante van H. & S. Klinkhamer)01 .
368Job (zwaarbeproefde man in de Bijbel)24 .
369Johan (junk, handlanger van Wiegman)33 .
370John (kleinzoon van M. Fortuin)18 .
371Jollema (ex-kunstenaar te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)29 .
372Jong, de (bakker te Lenten)01°, 02°, 03°, 04°, 05°,
06°, 08°, 09°, 10°, 12°,
13 , 14°, 15°
.
373Jong, de (banketbakker te Sneek, vader van J. de Jong # 381)23 .
374Jong, de ((ex-)directeur van de Boerenleenbank te Lenten, dief)37 .
375Jong, de (ijsventer te Jonkersveen)43 .
376Jong, de (inspecteur van politie te Middenveen)62 .
377Jong, de (inwoner van Lenten)46 .
378Jong, de (kennelhouder te Sneek)60 .
379Jong, de (sigarenhandelaar te Lenten, handlanger van Sanders)36 .
380Jong, de (vakantiegast te Lenten, eigenaar van de „Vreugde”)35 .
381Jong, Jan de (ex-klasgenoot van H. van Dam)23 .
382Jong, Jan de (zoon van de Jong # 372, klasgenoot van H. & S. Klinkhamer)04 .
383Jong, Kees de (zoon van de Jong # 372), klasgenoot van H. & S. Klinkhamer)02 .
384Jong, de (zoon of dochter van P. de Jong)63 .
385Jong, de (zoon of dochter van P. de Jong)63 .
386Jong, de (zoon of dochter van P. de Jong)63 .
387Jong, de (zoon of dochter van P. de Jong)63 .
388Jong, de (zoon of dochter van P. de Jong)63 .
389Jong, de (zoon of dochter van P. de Jong)63 .
390Jong, de (zoon van P. de Jong, werknemer bij Gaastra (hellingbaas))63 .
391Jong, mevr. de (vrouw van de Jong # 372)12°, 13 .
392Jong, mevr. de (vrouw van de Jong # 379)36 .
393Jong, mevr. de (vrouw van de Jong # 380)35 .
394Jong, mevr. de (vrouw van P. de Jong)63 .
395Jong, Piebe de = „Piebe de Fisker” [=Piebe de Visser] (ex-visser te Lenten)63 .
396Jong, Rosalie de (dochter van P. de Jong, boerin)63 .
397Jong, Sieger de (werkloze timmerman te Lenten / botenbouwer)58 .
398Jongejans, A. (projectontwikkelaar, handlanger van Plantinga)
- Wandelweg 30 , Jonkersveen
54 .
399Jonker (arbeider bij Gaastra # 203)04 .
400Jonkman = „Jonkvrouw” (vriend van H. Huigen, beeldhouwer)28 .
„Jonkvrouw” : zie Jonkman
401Joop (inbreker, handlanger van Pim # 638)26 .
402Joop (inbreker, koperdief)55 .
403Joop (flessentrekker, handlanger van Egbert)18 .
404Joop (handlanger van Karel de Vries)51 .
405Joop (Jonkersveense dorpsjongen)56 .
406Joop (PTT-monteur)20 .
Joost : zie Freek
407Joris (ex-knecht van Jellema # 362 in een verhaal van G. Zonderland)10 .
408Joris (woonschuitbewoner, vriend van Dirk)29 .
409Jorritsma (ex-arbeider op de boterfabriek te Lenten in een verhal van G. Zonderland)35 .
410Jorritsma (ex-inwoner van Lenten, rijlesser in een verhaal van G. Zonderland)22 .
411Jorritsma, Paul (praeses van de Groninger Studentenvereniging)13 , 14°, 16°, 18°, 21°,
45°, 61
.
412Jouke (ex-stoker op een sleepboot in een verhaal van G. Zonderland)33 .
413Jouke (knecht van Heida # 268, vriend van G. Zonderland)38 .
414Jouke (vrachtrijder en meelhandelaar te Lenten)19 , 31 .
415Joustra (boer / rentenier te Lenten)25 , 31 .
416Joustra (schoenmaker & bankloper te Lenten)10°, 29 .
417Joustra (sluiswachter bij Jonkersveen)12°), 44 .
418Joustra (vervangend burgemeester van Lenten, schoonvader van Hoogeveen)59 .
419Joustra, mevr. (vrouw van Joustra # 415)25 .
420Joustra, mevr. (vrouw van Joustra # 416)29 .
421Julia (tante van S. van de Akker)60 .
422Juliana (koningin der Nederlanden van 1948 tot 1980)
* 30/04/1909
02°, 03°, 04°, 10°, 16°,
19°
.
423Jut (Haagse moordenaar in 1876)06 , 11 , 46 .

424Kabel, Willem (handelaar & schipper te Lenten, handlanger van Wisman)35 .
„Kachelpijp, Directeur” : zie E. Klinkhamer
„Kapitalist, Keessie” : zie K. Dijkstra
425Kaptijn (vakantiegast te Lenten, rechercheur)37 .
426Kaptijn, mevr. (vrouw van Kaptijn) 37 .
427Karel (ex-klasgenoot van H. van Dam)23 .
428Karel (kampeerder te Lenten)25 .
429Karel (neef van prof. dr. Foekes)55 .
430Karel (vriend van H. Heringa)24 .
431Karel (woonschuitbewoner, vriend van Dirk)29 .
432Karels, Henk = „Vogel” (broer van M. Karels, meubel- en mode-ontwerper, medewerker van het meubel- en kledingmagazijn te Lenten)57 , 58 , 59 .
433Karels, Max (juwelier te Amsterdam)57 .
434Karels, mevr. (vrouw van H. Karels)57 .
435Kees (zwendelaar & flessentrekker)44 .
436Kemper (fabrikant, vakantiegast in „De Rode Leeuw”)27 .
437Kemper, Johan (schrijver, vakantiegast in Lenten)21 .
438Kerel, mevr. (vrouw in een verhaal van G. Zonderland)48 .
439Keulen, Hans van (zoon van van Keulen)52 .
440Keulen, Joke van (vrouw van van Keulen)52 .
441Keulen, Loes van (dochter van van Keulen)52 .
442Keulen, van (ontvoerde industrieel uit Rotterdam)52 , 56 .
443Kijlstra (boer te Jonkersveen)51 .
444Kijlstra (boer te Lenten)57 .
445Kikker (vader van Kikker # 446)31 .
446Kikker = „Vet” („vakantiegast te Lenten”, dief)31 , 47°.
447Kikker-Vet, mevr. (moeder van Kikker # 446)31 .
448Kilo, Piet (medewerker van het electriciteitsbedrijf in een verhaal van G. Zonderland)55 .
449Kinsby (vriend van B. Poelstra)11 .
450Kinsby, Mrs. (vrouw van Kinsby)11 .
451Klaas (kersen- en schilderijendief)41 .
„Klaas Aai” : zie K. de Vries
452Klaver (naturist, bankovervaller)43 .
453Klaver, mevr. (weduwe te Lenten)22 .
454Klaver, Piet (ex-boer te Lenten)
- „Albatros”, Lenten
35 .
455Kleiboom (medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de Provincie Friesland)60 .
456Kleiboom, Ingrid (dochter van Kleiboom, zeilster te Jonkersveen, vriendin van K. Hoogendoorn)60 , 62 .
457Kleiboom, mevr. (vrouw van Kleiboom)60 .
458Klever (dief, oplichter)05°, 08 , 09°.
„Klink” : zie E. Klinkhamer .
459Klinkhamer (vader van E. Klinkhamer, smid te Lenten)62 .
460Klinkhamer, Evert =
„Directeur Kachelpijp” [51] =
„Klink” [63]
(smid te Lenten)
- Dorpsstraat, Lenten
01 , 02 , 03 , 04 , 05 ,
06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
26 , 27 , 28 , 29 , 30 ,
31 , 32 , 33 , 34 , 35 ,
36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,
41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,
46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 58 , 59 , 60 ,
61 , 62 , 63
.
461Klinkhamer, Hielke =
„Hisocokelo” [07] =
„Piet” [31]
(zoon van E. Klinkhamer, schipper van de „Kameleon”)
* 24/11/1956
01 , 02 , 03 , 04 , 05 ,
06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
26 , 27 , 28 , 29 , 30 ,
31 , 32 , 33 , 34 , 35 ,
36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,
41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,
46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 58 , 59 , 60 ,
61 , 62 , 63
.
462Klinkhamer, Sietse =
„Sietse Rattenschild” [55] =
„Michiel Adriaanszoon de Ruyter” [13] =
„Sietse Wijsneus” [39]
(zoon van E. Klinkhamer, tweelingbroer van H. Klinkhamer, schipper van de „Kameleon”)
* 24/11/1956
01 , 02 , 03 , 04 , 05 ,
06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
26 , 27 , 28 , 29 , 30 ,
31 , 32 , 33 , 34 , 35 ,
36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,
41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,
46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 58 , 59 , 60 ,
61 , 62 , 63
.
463Klinkhamer-Smit, Jeltje (vrouw van E. Klinkhamer)01 , 02 , 03 , 04 , 05 ,
06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
26 , 27 , 28 , 29 , 30 ,
31 , 32 , 33 , 34 , 35 ,
36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,
41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,
46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 58 , 59 , 60 ,
61 , 62 , 63
.
464Klip, Douwe (ex-oudpapier- en voddenkoopman te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)40 .
„Klip, Douwe” : zie H.A. Kreuger
„Knapkoek, Jaap” : zie J. de Wit
465Knoop (vader van A. Knoop te Jonkersveen)11 .
466Knoop, Aage (compagnon van B. Poelstra, schapenfokker in Australië)11 .
467Knoop, mevr. (moeder van A. Knoop)11 .
468Ko (vakantiegast te Lenten)40 .
469Koelman (smid te Jonkersveen)50 .
470Koelman, Jaap (kinderwagen- en invalidenwagenfabrikant te Lenten)35 , 55 .
471Koelman-Heida, Joke (dochter van Heida # 269, verloofde/vrouw van J. Koelman)35 .
472Kok (schilder te Lenten)01 , 02 , 07 , 09 , 10 ,
11 , 15 , 17°
.
473Koning, de (ex-boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)60 .
Koning, juff. : zie mevr. Beuning-Koning
474Kooi, Hendrik (handelaar in granen en veevoer, buurman van Zandstra)18 , 22 .
475Kooi, mevr. (vrouw van H. Kooi)18 .
476Kools = „Dijkman” (vriend van H. Huigen)28 .
477Koopal, J. (kermisexploitant)42 .
478Koopman, Karel (caféhouder, vriend van T. Tuinstra-Wijma)53 .
479Koopman, Rie (klasgenote van H. & S. Klinkhamer, vriendin van P. Wijnstra)34 .
480Koremans = „Korrelman” = „Snorreman” (fabrikant, vakantiegast in Lenten)10 .
„Korrelman” : zie Koremans
481Korenstra (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)55 .
482Korenstra, mevr. (vrouw van Korenstra)55 .
483Kort, Jaap (zoon van T. Kort)41 , 54 .
484Kort, mevr. (moeder van T. Kort)41 .
485Kort, mevr. (vrouw van T. Kort) 41 .
486Kort, Tamme (ex-zeeman, rentenier)
- „Heerenhuis”, Dorpsstraat, Lenten
41 , 54 .
487Kort, Wilma (dochter van T. Kort)41 , 54 .
488Kortstra (politie-agent, plaatsvervanger van J. Zwart te Lenten)16 , 50°, 59 .
489Kraai, Piet (gokker in een verhaal van G. Zonderland)54 .
490Kramer (melkboer te Lenten)09°, 18°, 21°, 26°, 28°,
29°, 30°, 34
.
491Kramer (slager te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten < tel. 2458 >
16°, 18°, 19°, 20°, 21°,
26°, 27°, 28°, 29°, 30°,
31 , 32°, 33 , 35°, 36°,
38°, 39°, 41°, 42°, 45°,
46°, 47°, 48°, 50°, 51°,
52°, 53°, 54°, 55°, 56°,
58°, 59°
.
492Kramer (verzekeringsagent te Lenten)47 , 54 .
493Kramer, mevr. (vrouw van Kramer # 490)34 .
494Kramer, mevr. (vrouw van Kramer # 491)21°, 31 , 47°.
495Kramer, mevr. (vrouw van Kramer # 492)47 .
496Kramer, Sake = „Ekas Remark” [47+] (zoon van Kramer # 492, ex-marinier, verzekeringsagent, vriend van G. Zonderland)47 , 51 , 54 .
497Kramer-Stoker, Anna (nicht van Antje Stoker, vriendin/vrouw van S. Kramer)47 .
„Krant, Jaap” : zie J. Boerenbrood
498Kreuger, Hans Adriaan = „Douwe Klip” = „Pim Verkeerd” = „Hans Adriaan Pim Verhoeven” (zoon van W. Kreuger)40 .
499Kreuger, mevr. (vrouw van W. Kreuger)40 .
500Kreuger, Wim (fabrikant)40 .
501Kreuger-Lohman, Aleida Eveline = „Trijntje Jellema” = „José Meier” (verloofde/ vrouw van H.A. Kreuger)40 .
502Krol (boer / campinghouder te Lenten)33 .
503Kroon (boer te Lenten, antiekverzamelaar)44 , 47 .
504Kroon (vader van G. & R. Kroon)55 .
505Kroon (vader van Kroon # 503) 44 .
506Kroon, Gerrit = „Gerrit Visser” (inbreker)55 .
507Kroon, mevr. (moeder van G. & R. Kroon)55 .
508Kroon, mevr. (moeder van Kroon # 503) 44 .
509Kroon, Ruurd = „Ruurd Visser” (inbreker, broer van G. Kroon)55 .
510Kuiper (kaasboer te Lenten)
- Noordeinde, Lenten
40 .
511Kuiper, mevr. (vrouw van Kuiper)40 .
512Kwartel, Anton (zoon van E. Kwartel)55 .
513Kwartel, Elardus (handelaar in een verhaal van G. Zonderland)55 .
514Kwartel, mevr. (vrouw van E. Kwartel)55 .

515L., J. (vriend & handlanger van H. Rademaker)40 .
516Lageveen (vader van P. Lageveen) 21 .
517Lageveen, mevr. (moeder van P. Lageveen) 21 .
518Lageveen, Nico (oom van P. Lageveen) 21 .
519Lageveen, Piet (pleegzoon van Bottema # 99)21 .
520Lamberts = „Groen” (eigenaar van de „Clara”, bankovervaller)45 .
521Lamerus (ex-horlogemaker te Lenten)16 .
522Lancia, Vincenzo (onafhankelijk autofabrikant te Turijn vanaf 1908)
* 1881 , 1937
62 , 63 .
523Lange, G. de (sigarenhanderlaar te Tilburg)25 .
524Lantinga (voorzitter van de Vereniging tot Behoud van het Natuurschoon, vakantiegast te Lenten)23 .
525Leeuwen, Henk van (zoon van van Leeuwen, ex-klasgenoot van F. Bokma)49 .
526Leeuwen, van (directeur van een expeditiebedrijf, drugssmokkelaar)49 .
527Leeuwen, Willem van (zoon van van Leeuwen, ex-klasgenoot van F. Bokma)49 .
528Lefèbre, G.A. (majoor b.d. te Lenten)04 , 22°.
529Lefèbre, mevr. (vrouw van G.A. Lefèbre)04 .
530Lekkerman (pijptabakfabrikant)58 .
531Lelieveld (UFO-specialist te Bloemendaal)48 , 54°.
532Lentizs, Konrad = „Contactlens” (vakantiegast te Lenten)61 .
533Lindeman (kantoorbediende te Sneek, inwoner van Jonkersveen)44 .
534Lindeman, Greta (dochter van Lindeman, vriendin van E. Prinsen)44 .
535Lindeman, mevr. (vrouw van Lindeman)44 .
536Loes (gaste in het „Paviljoen”)39 .
537Lohman (bankier, vakantiegast te Lenten, eigenaar van de „Laura”)23 .
538Lohman (fabrikant, vader van A.E. Kreuger-Lohman)40 .
Lohman, Aleida Eveline : zie A.E. Kreuger-Lohman
539Lohman, mevr. (vrouw van Lohman # 537)23 .
540Lohman, Truus (dochter van Lohman # 537)23 .
541Lohman-Wierda, mevr. (vrouw van Lohman # 538)40 .
542Lohuis (electricien te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten
28 .
543Loman (vader van B. Loman)15 .
544Loman, Bennie (klasgenoot van C. Bleker)15 .
545Loman, mevr. (moeder van B. Loman)15 .
546Lonkhuizen (burgemeester van Lenten, opvolger van Eggink)38 .
547Loots (vakantiegast te Lenten / directeur van het meubelmagazijn te Lenten)48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 ,
58
.
Loots, Chantel : zie C. Zonderland-Loots
548Loots, Renate (vrouw van Loots) 51 , 54 , 60 .
549Louis (junk, handlanger van Wiegman)33 .
„Ludieka” : zie T. Visser

550Maas, Lodewijk (student te Groningen)
- Steenstraat 72, (Groningen)
21 .
551Made, van der (ex-leerling van juffrouw van Veen, inwoner van Eindhoven)18 .
„Madonna” : zie Maria
552Marcos (jongleur in Mini Circus Hopla)46 .
553Maria = „Madonna” (moeder van Jezus Christus)44 .
554Marie (dienstbode van ter Haar)25 .
555Markus (straatmuzikant, oom van H. van Swol)07 .
556Mary (kleindochter van M. Fortuin)18 .
557Mast, Kobus (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)53 .
558Mechelen (procuratiehouder van een bank, vakantiegast in Lenten)15 .
559Mei, W. v.d. (tuinder te Jonkersveen)25 .
560Meier (journalist van het „Nieuwsblad”)36 .
561Meier (textielhandelaar te Sneek)58 .
562Meier (vader van Meier # 561)58 .
„Meier, José” : zie A.E. Kreuger-Lohman
563Meijerink (directeur van de Algemene Verzekeringmaatschappij)46 .
564Meina ((ex-)boer/rentenier te Lenten)
- „Anna Hoeve”, Lenten
19 , 28 , 37 .
565Meina (visser te Lenten)52 .
566Meina, juff. (dochter van Meina # 565)52 .
567Meina, mevr. (vrouw van Meina)19 , 28 .
568Meina, Piet (zoon van Meina)28 .
569Meulen, van der (leraar biologie van H. & S. Klinkhamer)60 .
570Miedema (klerk/boekhouder en assistent van de directeur van de boterfabriek te Lenten)14°, 21 , 45°.
571Miedema (vader van L. Miedema, directeur van een fabriek)50 .
572Miedema, Loes (verloofde/vrouw van Willem # 885)50 .
573Mientje (dienstbode van de dokter)02°, 05 .
574Mulder, Evert (ex-zeeman, zeilleraar op Zeilschool „Watervreugde”)36 .
575Mulder, „Oude” Arie (oudijzer- en oudpapierkoopman te Lenten)06 , 19 , 32 .
576Mulder-Reitsma, mevr. (vrouw van A. Mulder)32 .
577Muntendam (handelaar te Lenten, handlanger van van Leeuwen)49 .
578Muntendam, wed. Bokma, mevr. W. (weduwe van Bokma, vrouw van Muntendam)49 .
579Muntendam, P.H. (tabakshandelaar te Leeuwarden, vakantiegast te Lenten)17 .
580Murk (boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)25 .

581Napoleon Bonaparte (keizer van Frankrijk van 1804 tot 1814 / 1815)
* 15/08/1769 , 05/05/1821
52 .
582Nauta, Dirk (boer te Lenten)54 .
583Neekema (kleermaker te Lenten)26 .
584Neekema, Anneke (dochter van Neekema)26 .
585Neekema, Frits (zoon van Neekema)26 .
586Neekema, mevr. (vrouw van Neekema)26 .
587Neekema, Mieke (dochter van Neekema)26 .
588Nel (dienstbode van de dokter)12°, 17°, 22 , 25°, 32°,
51°
.
589Nicolaas, St. = „Sinterklaas” (bisschop van Myra)
± 350
03 , 06 , 09 , 12 , 15 ,
16 , 35 , 37 , 43 , 45 ,
53 , 55 , 58 , 61
.
590Nijveen (directeur van het hoofdkantoor van de Boerenleenbank)43 .
591Nikkel (ex-veldwachter te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)35 .
592Noach (bouwer van de ark t.t.v. de zondvloed)01 .
593Nobel, Alfred (Zweedse kruitfabrikant, uitvinder van het dynamiet)
* 21/10/1833 , 10/12/1896
63 .
594Noppert (ex-zeeman, rentenier te Lenten, diamantsmokkelaar)
- „Gestrand”, Raadhuisplein, Lenten
22 .
595Numan, Jan (boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)19 .

596Oene (medewerker van de plantsoenendienst te Lenten)29 .
597Oenema, Geert (zoon van P. Oenema)42 .
598Oenema, Hendrik (boer, oom van P. Oenema) 42 .
599Oenema, Lammert (boer, broer van H. Oenema, oom van P. Oenema) 42 .
600Oenema, mevr. (vrouw van P. Oenema)42 .
601Oenema, Piet (buurman van G. Zonderland)42 .
602Oosterhuis (vakantiegast te Lenten, zendpiraat)43 .
603Oosterhuis, mevr. (vrouw van Oosterhuis)43 .
604Opel, Adam (Duitse autofabrikant)
* 09/05/1837 , 08/09/1895
33 .
605Ordemans (makelaar te Sneek)20 .
606Otto (lid van het HORA-kwartet, dief)29 .
607Overweg, Chris (student te Groningen)61 .

608Pasma (boer te Lenten)15 , 19 .
609Pasma, Gerda (dochter van Pasma, vriendin van W. Elzinga)15 .
610Pasma, mevr. (vrouw van Pasma)15 .
611Paula (lid van de Vereniging voor de Bescherming van het Meer van Lenten)60 .
612Paulus (landloper & trekmuzikant)42 .
613Pausen (kledinghandelaar te Amsterdam)58 .
614Pauw, de (electrotechnische groothandelaar te Middenveen)62 .
615Peeper = „de Professor” (ex-electricien te Lenten, „uitvinder”) 49 .
616Peer (vader van P. Peer) 30 .
617Peer, Piet (scheepswerfhouder te Lenten)30 .
618Peer, Truus (vakantiegaste te Lenten, vriendin/vrouw van P. Peer)30 .
619Pennink (kandidaat-notaris te Sneek, handlanger van J. Wijnstra. vervalser)13 .
620Pesenti, Enrico = „Pizzapiti” (vakantiegast in „Hotel de Meerkoet”)63 .
621Pesenti, Maria (dochter van E. Pesenti)63 .
622Pesenti, mevr. (vrouw van E. Pesenti)63 .
623Pesenti, Sabrina (dochter van E. Pesenti)63 .
624Peter (agent van de Rijkspolitie te water)05 .
625Peter (inbreker, koperdief, handlanger van Joop # 402)55 .
626Peter (kippendief, handlanger van Eldert)14 .
„Piebe de Fisker” : zie P. de Jong
„Piebe de Visser” : zie P. de Jong
„Piepogaal, Piebe” : zie Albert
627„Pierewiet, Jan” (straatmuzikant in een verhaal van G. Zonderland)58 .
628Piersma (ijscoman te Lenten)03°, 11 .
629Piersma, mevr. (vrouw van Piersma)11 .
630Piet (agent van de Rijkspolitie te Water)63 .
631Piet (dekknecht op de „Brandaris”)06 .
632Piet (dronkaard in een verhaal van G. Zonderland)25 .
633Piet (kersen- en schilderijendief, handlanger van Klaas)41 .
634Piet (leerling op Zeilschool „Watervreugde”)36 .
635Piet (vakantiegast te Lenten, dief)45 .
636Piet = „Pietje in de watten” (boerenknecht & worstelaar in een verhaal van G. Zonderland)42 .
„Piet” : zie H. Klinkhamer
637Piet, „Zwarte” (knecht van St. Nicolaas)12 , 13 , 16 , 28 , 50 .
„Pietje in de watten” : zie Piet # 636
638Pim (acrobaat, inbreker)26 .
639Pim (student te Groningen)34 .
„Pizzapiti” : zie E. Pesenti
640Plantinga ((ex-)rentmeester van Barones van Doornwolt, oplichter)54 .
641Plantinga, Pim (zoon van Plantinga)54 .
642Poelstra (broer van B. Poelstra) 11 .
643Poelstra (vader van B. Poelstra, metselaar) 11 .
644Poelstra, mevr. (moeder van B. Poelstra) 11 .
645Poelstra, Bouke (ex-zeeman, rentenier te Lenten)11 .
646Poelstra-Brouwer, Betsy (dienstbode van de dokter / vrouw van B. Poelstra)07°, 11 .
„Poeroep, Jan” : zie J. de Vries
647Pol, Herman van de (brandweerman te Lenten)63 .
648Popeye (stripfiguur)41 .
649Posthuma (directeur van een oliefabriek)17 .
650Posthuma, Fred (zoon van Posthuma, student te Groningen)17 , 18 .
651Postma (boer tussen Witveen en Lenten, neef van S. Siegerdsma)24 .
652Postma (brugwachter te Lenten)62 , 63 .
653Postma, mevr. (vrouw van Postma # 653)24 .
654Pouwsma (vader van L. & T. Pouwsma, directeur van een petroleummaatschappij)49 .
655Pouwsma, Leo (student, junkie te Jonkersveen)49 .
656Pouwsma, Tanja (zus van L. Pouwsma)49 .
657Prinsen (vader van E. Prinsen) 44 .
658Prinsen, Evert = „Evert Slinger” = „Stille Evert” (boer te Lenten)
- „Prinsenhof”, Lenten
44 .
659Prinsen, mevr. (moeder van E. Prinsen) 44 .
„Professor, de” : zie Peeper

660Quichot, Don (romanfiguur bij Cervantes)12 .

661Rademaker (vader van H. Rademaker, fabrikant)40 .
662Rademaker, Herman (vakantiegast te Lenten, aanrander)40 .
„Rattenschild, Sietse” : zie S. Klinkhamer
663Reitsma (geitenhouder te Lenten)43 .
664Reitsma, Femke (dochter van Reitsma)43 .
665Reitsma, Jan (zoon van mevr. Mulder-Reitsma, dief)32 .
„Remark, Ekas” : zie S. Kramer
Rembrandt : zie R. H. van Rijn
„Rembrandt” : zie K. Gongrijp
666Rianne (zeilster te Jonkersveen, vriendin van K. Hoogendoorn, I. Kleiboom & M. Zonneveld)60 .
667Riemersma (boer te Lenten)25 .
668Richard (lid van de Vereniging voor de Bescherming van het Meer van Lenten)60 .
669Rijn, Rembrandt Harmensz. van (Nederlands schilder)
* 15/07/1606 , 04/10/1669
09 , 50 , 59 .
670Riksma (slager te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten
01°, 02°, 03°, 04°, 05°,
06°, 08°, 09°, 10°, 13°,
14
.
671Riksma (zoon van Riksma # 670, klasgenoot van H. & S. Klinkhamer)02°.
672Rikus (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)48 .
673Rina (vakantiegaste te Lenten)42 .
674Rinsema (rattenverdelger)32 .
675Rinsma (manufacturenwinkelier te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten
43 .
676Rita (korfbalster, vakantiegaste te Lenten)26 .
677Rob (eigenaar van de „Lena”/Amsterdam, vakantiegast in Lenten)06 .
678Rob (lid van het HORA-kwartet, dief)29 .
679Roelof (Jonkersveense dorpsjongen)55 .
680Rolls, Charles Stewart (autocoureur, compagnon van H. Royce vanaf 1904)
* 28/08/1877 , 12/07/1910
34 , 54 .
681Romkema (advocaat te Sneek, lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland)55 .
682Rommert (dorpsjongen, ruziezoeker)03 .
683Roodkapje (sprookjesfiguur bij de Gebr. Grimm)49 .
684Rothschild, Mayer Amschel (oprichter van het gelijknamige bankiershuis te Frankfurt a/M)
* 23/02/1743 , 19/10/1812
55 .
685Royce, Sir Frederick Henry, Baronet(onafhankelijk autofabrikant te Derby vanaf 1904)
* 27/03/1863 , 22/04/1933
34 , 54 .
686Rozemeier (advocaat te Amsterdam, vakantiegast te Lenten)27 , 45 , 51 , 53 .
687Rozemeier (broer van Rozemeier # 686) 53 .
688Rozemeier, Lies (vrouw/weduwe van Rozemeier # 687)53 .
689Ruyter, Michiel Adriaanszoon de (Nederlandse admiraal van 1665 tot 1676)
* 24/03/1607 , 29/04/1676
05 , 13 .
„Ruyter, Michiel Adriaanszoon de” : zie S. Klinkhamer
„Ruyter, Michiel Adriaanszoon de” : zie G. Zonderland

690Saagstra, Berend (ex-boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)51 .
691Saagstra, mevr. (vrouw van B. Saagstra)51 .
„Sake met de apearmen”: zie S. Boonstra
692Sanders (ingenieur, bedrijfsspion)36 .
693Sanders, Caroline (dochter van Sanders)36 .
694Sanders, mevr. (vrouw van Sanders)36 .
695Schaafsma = „de Windschipper” (schipper in een verhaal van G. Zonderland)20 .
Schaafsma : zie Schaafstra
696Schaafstra [ook : Schaafsma] (timmerman te Lenten)10°, 09 , 11 , 12°, 15°,
17°, 20°, 23°, 27 , 28°,
30°, 38°, 45°, 48 , 50 ,
51 , 53°, 55 , 56 , 57 ,
58 , 59
.
697Schaap (ex-boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)55 .
698Schaffelaar, Jan van = „Jan van Schapehaar” (Gelders huursoldaat)44 .
„Schapehaar, Jan van” : zie J. van Schaffelaar
699Scheepbouwer, Nico (student te Groningen)61 .
700Schouten (adjudant van de rijkspolitie)44 .
701Schouwstra (eigenaar van een jachthaven & hellingbaas te Jonkersveen)49 .
„Schrok, Keessie” : zie K. Dijkstra
702Schrokstra (ex-voedseldeskundige te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)53 .
703Seinstra (ex-boer te Lenten in een verhaal van J. Groot)50 .
704Seinstra, Johanna (dochter van Seinstra, vriendin van Jelle)50 .
705Shakespeare, William (Engels dramaturg)
* 23/04/1564 , 23/04/1616
08 .
706Siegerdsma, Sieger (rentenier te Lenten)
- Dorpsstraat, Lenten
01 , 02 , 05 , 10 , 11 ,
12 , 14 , 15 , 17 , 18 ,
23 , 24 , 27 , 32 , 41 ,
43 , 45 , 46 , 50 , 54 ,
58 , 59
.
707Siegerdsma, mevr. (vrouw van S. Siegerdsma) 27 .
708Siegerdsma, Tjeerd (zoon van S. Siegerdsma, knecht op de „Elizabeth”/Amsterdam)01 , 02°, 04°, 15 , 18 ,
27
.
709Sijmes (ex-pachter en -boer in de Sijmes-polder)62 .
710Sijtsema (boer te Lenten)
- Polderweg 32 , Lenten
33 .
711Sijtsema, Pier (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)55 .
712Sijtsema, Theunis (oom van G. Zonderland, halfbroer van Zonderland sr., eigenaar van „Café De Vriendschap”) 20 .
713Sinnema (bouwkundig ingenieur te Groningen, vakantiegast in Lenten)07 .
714Sinnema, John (zoon van Sinnema)07 .
715Sinnema, mevr. (vrouw van Sinnema)07 .
„Sinterklaas” : zie St. Nicolaas
716Sjollema (lid van de brandweer te Lenten)61 .
717Sjollema (slijter te Lenten, oplichter)
- Hoofdstraat 12 , Lenten
52 , 53 .
718Sjollema, mevr. (vrouw van Sjollema)52 .
719Sjors (kippendief, handlanger van Eldert)14 .
720Sjors (student te Groningen)29 .
721Sleepbeen (buschauffeur en busondernemer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)18 .
„Slinger, Evert” : zie E. Prinsen
722Sluwe, de” (inbreker te Sneek)01 .
723Smid, Karel (neef van Neekema)26 .
724Smit (arbeider bij Gaastra # 203, vader van K. Smit)10 .
725Smit, Harry (zoon van J.F. Smit)08 .
726Smit, Jaap F. (broer van mevr. Klinkhamer-Smit, metselaar)
- 52 Little Park, .../Tex.
08 .
727Smit, Klaas (klasgenoot van H. & S. Klinkhamer)10 .
728Smit, miss (dochter van J.F. Smit)08 .
729Smit, Mrs. (vrouw van J.F. Smit)08 .
730Sneeuwwitje (sprookjesfiguur bij de gebr. Grimm)09 , 28 , 42 , 50 .
„Sneeuwwitje” : zie G. Zonderland
„Snoep, Keessie” : zie K. Dijkstra
„Snorreman” : zie Koremans
731Soest, mevr. van (vrouw van Van Soest)22 .
732Soest, van (vakantiegast te Jonkersveen)22 .
733Soest, Willy van (dochter van van Soest)22 .
734Sommeren, Willy van (vakantiegaste te Lenten, vriendin van G. Zonderland)18 .
735Spoelstra (visser te Jonkersveen)01°, 02°, 17°, 21°, 25 .
736Spoelstra, Albert (melkvaarder te Lenten)08 , 09 , 14 , 26°, 42°.
737Spoelstra, mevr. (vrouw van A. Spoelstra)08 .
„Stalknecht, Gerben” : zie G. Zonderland
738Steen, Jan (Nederlandse schilder)
* 1625 , 1679
51 .
739Steenstra, Willem (neef van K. Dijkstra, medewerker van Provinciale Waterstaat)21 .
740Steffen (handelaar in een verhaal van G. Zonderland)57 .
741Steffen (schippersknecht in een verhaal van G. Zonderland)03 .
742Stella (buurmeisje van L. Vrolijk, receptioniste in „Hotel de Meerkoet”)63 .
743Stienstra (boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)17 .
744Stienstra (brandweercommandant te Jonkersveen)51 .
745Stienstra (kolenboer, brandkastenkraker)20 .
746Stienstra (zoon van Stienstra # 744)51 .
747Stoelwinder, Joke (dochter van K. Stoelwinder)24 .
748Stoelwinder, Klaas (uitvinder / brugwachter te Lenten)
- Middenweg, Lenten
24 , 25°, 26°, 27°, 28°,
29°, 30°, 31°, 32°, 33°,
34°, 35°, 36°, 37°, 38°,
39°, 41°, 42°, 43°, 44°,
45°, 46°, 47°, 48°, 50°,
51°, 52°, 55°, 56°, 57°,
58°, 59°, 61°
.
749Stoelwinder, mevr. (vrouw van K. Stoelwinder)24 .
Stoker, Anna : zie A. Kramer-Stoker
750Stoker, Antje (inwoonster van Lenten)47 , 50 .
751Strauss, Johann (Oostenrijkse walsencomponist)
* 25/10/1825 , 03/06/1899
28 .
„Strauss, Johann” : zie K. Dijkstra
752Suzanne (studente te Groningen)61 .
753Swol, Harm van (zoon van van Swol, klerk bij Zijlstra # 923)07 , 09 , 12°.
754Swol, mevr. van (vrouw van van Swol)07 , 09 .
755Swol, van (knecht van Terpstra # 761)07 , 09 .

756Talsma (ex-leerling van juffrouw van Veen, inwoner van Groningen)18 .
757Tarzan (romanfiguur bij E.R. Burroughs)10 .
758Tasma (vakantiegast te Jonkersveen)
- Parkstraat 14 , ...
31 .
759Tasma, Emmy (dochter van Tasma)31 .
760Tasma, mevr. (vrouw van Tasma)31 .
761Terpstra (boer op de heide bij Lenten)07 , 09 .
762Terpstra (boer te Lenten)
- Polderweg, Lenten
33 , 58 .
763Terpstra (broer van Terpstra # 761, bollenteler)07 .
764Terpstra (broer van Terpstra # 762), ex-bode) 33 .
765Terpstra (grootvader van Terpstra # 761)07 .
766Terpstra (vader van Terpstra # 761)07 .
767Terpstra, Jan (zoon van Terpstra # 762)33 .
768Terpstra, Joris (zoon van P. Terpstra) []60 .
769Terpstra, mevr. (vrouw van P. Terpstra)60 .
770Terpstra, mevr. (vrouw van Terpstra # 761)07 .
771Terpstra, mevr. (weduwe te Lenten)
- „Huize Meerzicht”, Polderdijk, Lenten
06 .
772Terpstra, Pake [=Opa] (boer te Lenten)60 .
773Terpstra-Tingeling, mevr. (vrouw van Terpstra # 762)58 .
774Thea (verloofde van W. Geitenbreier)56 .
Theo : zie Freek
775Thomas, „ongelovige” (apostel van Jezus Christus)44 , 45 .
776Tijmen, „Lange” (schipper in een verhaal van G. Zonderland)20 .
„Til, van” : zie Valk
777Tingeling (vader van mevr. Terpstra-Tingeling)58 .
„Tingeling, Melle” : zie M. de Vries
778Tinus (flessentrekker, handlanger van Egbert)18 .
779Tinus, „Dikke” (klasgenoot van H. & S. Klinkhamer)02 .
780Tjerk (knecht van Postma)24 .
781Toon (ex-klasgenoot van H. van Dam)23 .
782Toon, „Gladde” = „Honing” (oplichter en dief)17 .
783Trip (kind van J. Trip)30 .
784Trip (kind van J. Trip)30 .
785Trip (kind van J. Trip)30 .
786Trip, Johannes (woonwagenbewoner uit Roermond)30 .
787Trip, Kees (ex-stroper te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)40 .
788Trip, mevr. (vrouw van J. Trip)30 .
789Triplex, Jan (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)55 .
790Trom, Dik (hoofdpersoon uit de boeken van C. Joh. Kieviet)03 .
791Trudy (boerin te Jonkersveen in een verhaal van G. Zonderland)60 .
Truus : zie T. Peer
792Tuinstra, Frits (Frederik) (zoon van S. Tuinstra)53 .
793Tuinstra, Mitsie (dochter van S. Tuinstra)53 .
794Tuinstra, Steffen (kunstschilder / medewerker van het meubelmagazijn)
- Hoofdstraat 12 , Lenten
53 .
795Tuinstra-Wijma, Toos ((ex-)vrouw van S. Tuinstra)53 .
796Twijnstra (boer te Lenten, buurman van Bruinsma)38 .

797Vaak, Klaas (sprookjesfiguur)53 .
798„Vaak, Klaas” (inbreker in Lenten)53 .
799Valk = „van Til” („vakantiegast te Lenten”, eigenaar van de „Koen”, overvaller)23 .
800Veen, juff. van ((ex-)onderwijzeres te Lenten)18 .
801Veen, van (ingenier van het electriciteitsbedrijf)55 .
802Veen, van der (student te Groningen)13 .
803Veenstra (ex-brandstoffenhandelaar te Lenten)
- Achterweg 14 , Lenten
36 .
804Veenstra (knecht van Glas)31 .
805Veenstra, Jan (zoon van Veenstra # 803, ex-kruidenier te Sneek, zeilschoolhouder te Lenten, handlanger van Sanders)36 .
806Veenstra, Jelmer (zoon van Veenstra)31 .
807Veenstra, mevr. (vrouw van Veenstra)31 .
808Veldman (antiekhandelaar te Lenten, handlanger van Valk)23 .
809Veldman (vrachtrijder in een verhaal van G. Zonderland)36 .
810Venema (makelaar te Sneek)20 .
811Venema (vader van J.G. Venema)44 .
812Venema (vader van T. Venema)50 .
813Venema, Corrie (naaister in het kledingmagazijn te Lenten)58 , 59°, 63°.
814Venema, Henk („Hendrikus”/„Drikus”) (zoon van J.G. Venema, logé van G. Zonderland)44 .
815Venema, J.G. (tandarts te Sneek)
- Nieuwe Gracht 15 , Sneek
44 .
816Venema, mevr. (vrouw van J.G. Venema)44 .
817Venema, Theo (student te Groningen)50 .
„Verhoeven, Hans Adriaan Pim” : zie H.A. Kreuger
„Verkeerd, Pim” : zie H.A. Kreuger
818Vermeer (agent van de Rijkspolitie te Water)30 .
819Vermeulen (miljonair te Bussum)56 .
820Vermeulen, Astrid (dochter van Vermeulen)56 .
821Vermeulen, mevr. (vrouw van Vermeulen)56 .
822Vet (ex-slager te Lenten volgens een verhaal van G. Zonderland)14 .
„Vet” : zie Kikker # 446
823Vet, mevr. (vrouw van Vet # 822)14 .
824Visser (schoenwinkelier te Lenten)34 .
„Visser, Gerrit” : zie G. Kroon
„Visser, Ruurd” : zie R. Kroon
825Visser, Trijntje = „Ludieka” (somnambule te Lenten)57 .
826Vliegende Hollander” (legendarische vervloekte zeeman)01 , 35 , 49 .
827Vogel (uitvinder in een verhaal van G. Zonderland)24 .
„Vogel” : zie H. Karels
828Vogelpoel (ex-molenaar te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)
- „Woudaap”, Polderdijk, Lenten
20 .
829Vogelzang, Meindert (ex-boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)56 .
830Volkertsma (vader van G. Volkertsma)58 .
831Volkertsma, Geeske (1e naaister in het kledingmagazijn te Lenten)58 , 59 , 63 .
832Volkertsma, mevr. (moeder van G. Volkertsma)58 .
833Vollema (boer te Lenten)29 .
834Voogd (vader van A. Voogd, aardappelgroothandelaar te Sneek)35 .
835Voogd, Adriaan (vakantiegast te Lenten, fruithandelaar te Sneek / compagnon van J. Koelman)35 , 55 .
836Voogd, mevr. (vrouw van A. Voogd)35 .
837Voolstra (ex-boer te Lenten)49 .
838Voolstra (schipper)39 .
839Vos ((ex-)barbier/kapper te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten
03°, 04°, 05°, 09°, 10°,
11°, 13°, 19°, 21°, 26°,
29°, 30°, 31°, 32°, 36°,
37°, 39
.
840Vries, Arend de (dief van Kijlstra’s dekens in een verhaal van G. Zonderland)57 .
841Vries, Bab [foutief : Bap [59]] de (oudijzerkoopman te Lenten)19 , 59 .
842Vries, de (boekhouder van het meubelmagazijn te Lenten)49 , 50°.
843Vries, de (man van A. de Vries-Dijkstra)38 .
844Vries, de (manufacturenwinkelier te Lenten)19°, 21 , 30°.
845Vries, Jan de = „Jan Poeroep” [39] (inwoner van Dokkum, ex-inwoner van Lenten / varkensdief in een verhaal van G. Zonderland)30 , 39 .
846Vries, Karel de (neef van M. de Vries, oplichter)51 .
847Vries, Klaas de = „Klaas Aai” (boer te Lenten)14 .
848Vries, Korinna de (vriendin van I. Kleiboom)62 .
Vries, Maaike de : zie M. Hornstra-de Vries
849Vries, Melle de = „Melle Tingelig” [51] (medewerker van het meubelmagazijn te Lenten, ex-kermismedewerker)51 , 57 .
850Vries, mevr. de (vrouw van T. de Vries)19 .
851Vries, Theo de (ex-oudijzerkoopman te Lenten, vader van B. de Vries)19 .
852Vries, Willie de (naaister in het kledingmagazijn te Lenten)58 , 59°, 63°.
853Vries-Dijkstra, Anna de (zus van Dijkstra)
- Dorpsstraat 12 , Hoogterp
38 .
854Vries-Hofman, mevr. de (vrouw van M. de Vries, ex-kermismedewerkster)51 .
855Vrolijk (arbeider in de boterfabriek / medewerker van het meubelmagazijn te Lenten)04 , 06 , 07 , 08 , 09 ,
10 , 11 , 12 , 13 , 15 ,
17 , 18 , 19 , 20 , 21 ,
22 , 23 , 24 , 25 , 26 ,
27 , 28 , 29 , 30 , 32 ,
34 , 35 , 36 , 37 , 38 ,
39 , 40 , 41 , 42 , 43 ,
44 , 45 , 46 , 47 , 48 ,
49 , 50 , 51 , 52 , 53 ,
54 , 55 , 56 , 57 , 59
.
856Vrolijk, Louw = „L. Bootsman” [27] (zoon van Vrolijk, vriend van H. & S. Klinkhamer)04 , 06 , 07 , 08 , 09 ,
10 , 11 , 12 , 13 , 14 ,
15 , 16 , 17 , 18 , 19 ,
20 , 21 , 22 , 23 , 24 ,
25 , 26 , 27 , 28 , 29 ,
30 , 31 , 32 , 33 , 34 ,
35 , 36 , 37 , 38 , 39 ,
40 , 41 , 42 , 43 , 44 ,
45 , 46 , 47 , 48 , 49 ,
50 , 51 , 52 , 53 , 54 ,
55 , 56 , 57 , 58 , 59 ,
60 , 61 , 62 , 63
.
857Vrolijk, mevr. (vrouw van Vrolijk)04 , 06 , 07 , 08 , 10 ,
11 , 12 , 20 , 22 , 30 ,
35 , 36 , 37 , 38 , 47 ,
50 , 52 , 57 , 58
.

858Waal, mevr. de (vrouw van T. de Waal)09 .
859Waal, Toon de (kunstschilder te Amsterdam, vakantiegast in Lenten)09 .
860Walstra (Staatslotenverkoper te Lenten)30 .
861Wezel, Jochen = „Jochen Ezel” (knecht van Pasma)15 , 19°.
862Wiegman (heroïnedealer)33 .
863Wielinga (boer te Lenten)27 .
864Wielinga, Henk (oom van K. Dijkstra, bioloog, voorzitter van de Vereniging voor de Bescherming van het Meer van Lenten)60 .
865Wierda (beurtschipper/expediteur te Lenten)03 , 05°, 12 , 16°, 17 ,
18 , 42 , 43 , 46 , 47 ,
48 , 50 , 52 , 55
.
866Wierda, Albert (zoon van Wierda, vrachtrijder)42 .
867Wierda, Jan (zoon van Wierda, vrachtrijder)46 , 47 , 52 .
868Wierda, mevr. (zus van mevr. Lohman-Wierda)40 .
869Wierda, Willem (zoon van Wierda, vrachtwagenchauffeur)18 , 19 , 23 .
870Wieringa (tentenleverancier te Sneek)22 .
871Wiersma (hellingbaas te Lenten)61 .
Wijma, Toos : zie T. Tuinstra-Wijma
872Wijnstra (boer te Lenten in een verhaal van G. Zonderland)28 .
873Wijnstra (vader van J. & M. Wijnstra) 13 .
874Wijnstra, Johannes (boer te Lenten, broer van M. Wijnstra) 13 .
875Wijnstra, Maarten (boer te Lenten) 13 .
876Wijnstra, mevr. (weduwe van M. Wijnstra)
- „Mariahoeve”, Polderdijk, Lenten
13 , 14 , 15 , 18 , 19 ,
21 , 22 , 29 , 45 , 48 ,
50 , 54 , 61
.
877Wijnstra, Paulien (dochter van M. Wijnstra, klasgenote van H. & S. Klinkhamer)13 , 14 , 15 , 18 , 19 ,
21 , 22 , 29 , 34 , 48 ,
53 , 54
.
„Wijsneus, Sietse” : zie S. Klinkhamer
878Wildeboer (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)25 .
879Willekom, G.J. („vakantiegast” in Lenten, juwelendief)16 .
880Willekom, mevr. (vrouw van G.J. Willekom)16 .
881Willem (handlanger en tipgever van Joop & Pim)26 .
882Willem (kampeerder te Lenten)22 .
883Willem (knecht van Vollema)29 .
884Willem (oom van K. Dijkstra)37 .
885Willem (vriend van K. Beetstra)50 .
886Willem (zadelmaker te Sneek, oom van Neekema)
- Reigerlaan 21 , Sneek
26 .
887Willem Frederik Hendrik = „Prins Hendrik” [63] (zoon van koning Willem II)
* 25/12/1820 , 13/01/1879
63 .
888Willems, Jan (ex-marinier, rentenier te Lenten, compagnon van Mulder, dief)19 .
889Wim (student te Groningen)50 .
890Wim (student, handlanger van Oosterhuis)43 .
„Windschipper, de” : zie Schaafsma
891Winsum, van (architect van „Hotel de Meerkoet”)61 .
892Wisman (kind van S. Wisman)46 .
893Wisman (kind van S. Wisman)46 .
894Wisman (oliefabrikant, verzamelaar van oldtimers)
- Oude Gracht 143 , Sneek
34 .
895Wisman, mevr. (vrouw van S. Wisman)46 .
896Wisman, Nico (antiekhandelaar, kennis van A. Voogd, dief en oplichter)
- „Albatros”, Lenten
35 .
897Wisman, Sible (metselaar/stucadoor te Lenten)12°, 46 .
898Wit, Anna de (naaister in het kledingmagazijn te Lenten)58 , 59°, 63°.
899Wit, de (boer te Lenten)08 .
900Wit, de (broer van A. de Wit)58 .
901Wit, de (broer van A. de Wit)58 .
902Wit, de (grossier in sanitair te Sneek)10 .
903Wit, de (schilder te Lenten)31 , 38°, 40 , 50 , 53 ,
55
.
904Wit, Jaap de = Jaap Knapkoek” (ex-inwoner van Lenten, snoeper in een verhaal van G. Zonderland)46 .
905Wobbe (ex-knecht van E. Brandsma in een verhaal van G. Zonderland)32 .
„Wonderland, Gerben” : zie G. Zonderland
„Woudaap, Keesje” : zie K. Dijkstra
906Woudstra, Hidde (Indonesiëreiziger, „schaduwverkoper” in een verhaal van G. Zonderland)55 .
907Wuite (ex-leerling van juffrouw van Veen, inwoner van Sneek)18 .

908Zandstra (broer van Zandstra # 911, boer)50 .
909Zandstra (broer van Zandstra # 911, veearts)50 .
910Zandstra (ex-inwoner van Lenten in een verhaal van G. Zonderland)28 .
911Zandstra (hoofd der school te Lenten)04 , 06°, 09 , 11°, 12 ,
18 , 33 , 38°, 41 , 46 ,
47 , 50
.
912Zandstra (vader van Zandstra # 911, boer)50 .
913Zandstra, Evert (zoon van Zandstra # 910)28 .
914Zandstra, mevr. (vrouw van Zandstra # 911)46 , 50 .
915Zantema (belastinginner)42 .
„Zanten, Zwarte Piet van” : zie G. Zonderland
916Zee, mevr. van der (vrouw van van der Zee # 917)16 , 19 , 20 , 46°, 47°,
50
.
917Zee, van der (bakker te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten < tel. 641 >
16 , 17 , 18°, 19 , 20 ,
21°, 22°, 23°, 24°, 25°,
26°, 27°, 28 , 29°, 30°,
31°, 32°, 33°, 34 , 35°,
36°, 37°, 38°, 39°, 41°,
42°, 43°, 45°, 46°, 47°,
48 , 49°, 50 , 51°, 52°,
53 , 55°, 56 , 57 , 59°
.
918Zee, van der (eigenaar van „De Rode Leeuw”)18 , 24 , 26°, 30°, 35°,
36°, 57
.
919Zee, van der (overgrootvader van van der Zee # 917)16 .
920Ziemons, Albert (directeur van een supermarktketen, vakantiegast in Lenten)16 .
921Zijlstra (boer te Lenten)19 .
922Zijlstra (kruidenier/supermarkthouder te Lenten)02°, 05°, 06°, 09°, 10°,
15 , 16°, 18°, 20°, 21°,
27°, 30 , 31 , 32°, 34°,
36°, 37 , 39°, 41 , 42°,
45°, 46 , 47 , 50°, 51 ,
52 , 57
.
923Zijlstra (notaris te Lenten)01°, 02°, 03°, 05°, 06°,
07°, 09°, 10°, 11°, 12°,
14°, 17°, 20°, 21°, 23°,
24°, 26°, 27°, 31°, 32°,
35°, 36°, 41°, 42°, 44°,
50°, 52°, 54°, 55°, 56 ,
59°
.
924Zijlstra (verkoper van een zeilboot aan H. Heringa)
- Hoofdstraat 12 , Witveen
24 .
925Zijlstra, Jelle (vrachtrijder te Lenten)61 .
926Zijlstra, Karel (zoon van Zijlstra # 922)15 , 37 .
927Zijlstra, mevr. (vrouw van Zijlstra # 923)01°, 03°.
928Zijlstra, mevr. (vrouw van Zijlstra # 924)24 .
929Zomeren, Leo Karel Boudewijn van (zoon van van Zomeren, logé bij ter Haar)25 .
930Zomeren, mevr. van (vrouw van van Zomeren)25 .
931Zomeren, van (tabaksfabrikant te Tilburg)25 .
932Zonderland (grootvader van G. Zonderland) 25 .
933Zonderland (vader van G. Zonderland) 08 , 20 , 31 .
934Zonderland, Anna (moeder van G. Zonderland)08 , 13 , 15 , 16 , 17 ,
21 , 22 , 23 , 25 , 26 ,
28 , 29 , 31 , 35 , 36 ,
40 , 41 , 42 , 43 , 44 ,
45 , 48 , 50 , 51 , 63
.
935Zonderland, Anna-Renate (dochter van G. Zonderland)51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 59 , 60 , 61
.
936Zonderland, Gerben =
„Dracula” [48] =
„Gerben Jan Hofstra” [39] =
„Michiel Adriaanszoon de Ruyter” [05] =
„Sneeuwwitje” [28] =
„Gerben Stalknecht” [45] =
„Gerben Wonderland” [47] =
„Gerben Zonderling” [32;47] =
„Gerben Zonderverstand” [47] =
„Zwarte Piet van Zanten” [61] =
„Zwartkop” [28]
(knecht/compagnon van Jellema # 357)
- Achterweg, Lenten /
Middenweg 41 , Lenten /
Willemstraat, Lenten /
Polderdijk, Lenten
* 24/11/1942
01 , 02 , 03 , 04 , 05 ,
06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
26 , 27 , 28 , 29 , 30 ,
31 , 32 , 33 , 34 , 35 ,
36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,
41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,
46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 58 , 59 , 60 ,
61 , 62 , 63
.
937Zonderland-Loots, Chantel (dochter van Loots, vriendin/vrouw van G. Zonderland)48 , 49 , 50 , 51 , 52 ,
53 , 54 , 55 , 56 , 57 ,
58 , 59 , 60 , 61 , 62 ,
63
.
„Zonderling, Gerben” : zie G. Zonderland
„Zonderverstand, Gerben” : zie G. Zonderland
938Zonneveld, Mariska (zeilster te Jonkersveen, vriendin van K. Hoogendoorn & I. Kleiboom / vriendin van L. Vrolijk)60 , 62 .
939Zwaagstra (voddenkoopman te Jonkersveen, eigenaar van de „Neeltje”, oplichter)47 .
940Zwart, Jan (veldwachter te Lenten)
- Raadhuisplein, Lenten
* 17/07/....
01 , 02 , 03 , 04 , 05 ,
06 , 07 , 08 , 09 , 10 ,
11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,
16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,
21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,
26 , 27 , 28 , 29 , 30 ,
31 , 32 , 33 , 34 , 35 ,
36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,
41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,
46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,
51 , 52 , 53 , 54 , 55 ,
56 , 57 , 58 , 59 , 60 ,
61 , 62 , 63
.
941Zwart, mevr. (vrouw van J. Zwart)08 , 14 , 15 , 16 , 17 ,
20 , 25 , 26 , 32 , 41 ,
42 , 44 , 45 , 53 , 54 ,
57 , 59 , 62
.
„Zwarte Adelaar, de” : zie K. Dijkstra
„Zwartkop” : zie G. Zonderland

(942)... (architect te Lenten)12°.
(943)... (bloemist te Lenten)13°, 58°.
(944)... (bode van het gemeentehuis te Jonkersveen)05°.
(945)... (bode van het gemeentehuis te Lenten)03°, 08°, 10°, 20°, 21°,
26°, 27°, 29°, 31°, 32°,
35°, 37°, 38°, 44°, 45°,
46°, 52°, 57°, 58°, 59°
.
(946)... (bootverhuurder te Jonkersveen)30°.
(947)... (brugwachter te Lenten)01°, 02°, 03°, 04°, 06°,
07°, 08°, 09°, 10°, 11°,
12°, 13°, 14°, 15°, 16°,
17°, 18°, 20°, 21°, 22°,
23°, 24°
.
(948)... (burgemeester van Jonkersveen)05°, 16°, 51°.
(949)... (commissaris van de koningin van Friesland)19°.
(950)... (dienstbode van E. Brandsma)19°.
(951)... (dienstbode van Eggink)10°, 21°, 35°.
(952)... (dienstbode van Zijlstra # 923)23°.
(953)... (directeur van de boterfabriek)05°, 06°, 08°, 10°, 14°,
18°, 19°, 21°, 26°, 27°,
30°, 32°, 34°, 43°, 45°,
47°
.
(954)... (directeur van het postkantoor)39°.
(955)... (dokter te Lenten, buurman van Klinkhamer)01°, 02°, 03°, 05°, 06°,
07°, 08°, 09°, 10°, 11°,
12°, 13°, 14°, 15°, 16°,
17°, 18°, 19°, 20°, 22°,
23°, 25°, 27°, 28°, 29°,
30°, 31°, 32°, 33°, 34°,
35°, 37°, 39°, 40°, 41°,
42°, 43°, 44°, 45°, 47°,
49°, 50°, 51°, 52°, 53°,
54°, 55°, 56°, 57°, 58°,
59°, 61°
.
(956)... (drogist te Lenten)34°.
(957)... (huishoudster van S. Siegerdsma)12°.
(958)... (knecht van Gaastra # 202)09°.
(959)... (knecht van de Jong # 372)01°, 04°, 12°.
(960)... (knecht van de loodgieter)01°.
(961)... (knecht van Heida # 269)47°.
(962)... (knecht van Jellema # 362)61°.
(963)... (knecht van Kramer # 491)46°.
(964)... (knecht van Riksma # 670)01°, 02°.
(965)... (knecht van Schaafstra)15°, 55°, 57°, 58°, 59°.
(966)... (knecht van Schaafstra)(55°, 57°, 58°, 59°.
(967)... (knecht van van der Zee # 917)29°, 48°, 50°.
(968)... (knecht van Vos)09°.
(969)... (kolenboer te Lenten)24°.
(970)... (loodgieter te Lenten)01°, 11°, 33°.
(971)... (machinist van de boterfabriek)03°, 06°, 10°, 18°,21°,
22°, 23°, 30°, 42°, 43°,
45°, 47°, 58°
.
(972)... (postbode te Lenten)03°, 04°, 05°, 06°.
(973)... (secretaresse op het gemeentehuis te Lenten)05°.
(974)... (stoker van de boterfabriek)32°.
(975)... (tandarts te Lenten)05°, 37°.
(976)... (tuinman te Lenten)05°.
(977)... (veearts te Lenten)05°, 12°, 35°, 49°, 56°,
57°
.
(978)... (veldwachter te Jonkersveen)05°, 11°, 20°, 26°, 27°,
32°, 35°, 38°, 40°, 47°,
51°, 55°, 58°, 59°
.
(979)... (vrouw van de brugwachter)09°.
(980)... (vrouw van de dokter)01°, 02°, 07°, 12°, 19°,
22°, 23°, 51°
.
(981)... (wachtmeester van de politieboot)01°.
(982)... (wethouder van Lenten)06°, 50°, 51°, 57°, 58°.naar de startpagina.

naar de navigatiepagina.

naar de serie.

Online =
Nu online =
Max online =