Encyclopaedia Chamaeleoniana


Errata et addenda


DEEL 01 :
Geen errata et addenda.DEEL 02 :
Geen errata et addenda.DEEL 03 :
00147,28 : Sietse » Hielke
00275,13 : vraagteken toevoegenDEEL 04 :
00370,16 : meerdere malen » diverse malen
004101, 4 : Gelas » GelaDEEL 05 :
0028,12 : vraagteken toevoegen
00548, 9 : vraagteken verwijderen
00667, 3-4 : in regel 3 geeft de kapper twee kwartjes, in regel 4 slechts één !
00781, 9-10 : Hielke en Sietse kennen toch de naam van Jouke Beintema ?DEEL 06 :
00274,17 / 120,31 : vraagteken toevoegenDEEL 07 :
00828,24 / 28,25 / 28,26 / 29, 7 / 29,22 / 29,27 / 29,32 / 30, 2 / 30,16 / 30,20 / 30,26 / 36,23 / 36,26 / 69,17 / 70, 1 / 70,21 / 70,27 / 71,27 : Bleeker » Bleker (cf. deel 01 : 9,9 sqq., deel 02 : 30,10 sqq., etc.)DEEL 08 :
00911, 1 : Rietdorp » Rietsloot (cf. deel 06)
01021,31 / 26, 9 / 26,13 : in het Engels staat het huisnummer vóór de straatnaam!
01121,32 / 26,13 : de plaatsnaam ontbreekt
01264,21 sqq. : in deel 41 (94,17-29) wordt hetzelfde verhaal verteld, maar daar gaan de inwoners van Oldeboorn niet naar Hindeloopen, maar naar Tzum!
01395, 3 : had » wasDEEL 09 :
01442,20 : „geworden” moet weg
00846,30 / 104,19 : Bleeker » BlekerDEEL 10 :
01544,27 : oogsten » oogstten
00860,32 / 60,33 / 68,18 / 68,22 / 87,23 : Bleeker » Bleker
01661,26 : Loch Ness ligt niet in Engeland, maar in Schotland!
01780,22 : de kluwen » het kluwen
018101,17-8 : „juffrouw Jellema” : Jellema heeft geen kinderen (cf. deel 44, 7,11 en deel 50, 22,28) !
003120,22 : meerdere » meer
019124,12 : Drenthe » DrenteDEEL 11 :
0202 (tek.) : de politieboot heet hier „R.P. 34” ; in de delen 30 & 45 heet hij „R.P. 21” !
0217,31 : Sietske » Sietse
0229, 5 : Hielke » Sietse
02323, 9 : beloofen » beloofden
00829,18 / 29,19 / 29,22 / 38 T / 47,18 / 47,27 / 48, 4 / 50,20 / 120, 9 : Bleeker » Bleker
00281, 9 : vraagteken toevoegen
02490, 2-3 : kost [...] duur » kost [...] veel (òf : is [...] duur)DEEL 12 :
00217, 1 / 67,27 / 73,27 : vraagteken toevoegen
00831,11 / 34,11 / 34,13 / 63,21 / 63,23 / 63,25 / 63,28 / 64, 2 / 64, 7 / 64,13 / 64,21 / 69,20 / 87,17 / 87,26 / 87,30 / 116, 2 / 116, 9 : Bleeker » Bleker
025119,32-120, 1 : een telefoonnummer van zes cijfers in de „stad” : ? (In deel 23, 91,22 blijkt dat de „stad” Sneek is (netnummer 05150!); Sneek heeft geen zes cijfers!)DEEL 13 :
01336,30 : had » was
02661,27 / 61,31 : Ceasar » CaesarDEEL 14 :
02749,25 : vertoont » vertoond
02865,22-5 : de Kameleon kostte geen tientje, maar vijftig gulden (cf. deel 01,35,22) !
002128,26 : vraagteken toevoegenDEEL 15 :
02911, 2 / 45, 2 / 127,29 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw (cf. deel 09 : 7,24 sqq., deel 11 : 33, 7 sqq., etc.)
00822, 3 / 22, 4 : Bleeker » Bleker
002109, 3 : vraagteken toevoegenDEEL 16 :
03015,10 : haar » zijn (meisje is onzijdig)
00822, 8 : Bleeker » BlekerDEEL 17 :
00816,23 / 16,24 : Bleeker » Bleker
03132,17 : de boot van de dokter heet niet „Albatros”, maar „Bertha” (cf. deel 01) !
00243, 4 : vraagteken toevoegen
03253,33 : Keesie » Keessie (cf. o.a. deel 30, 26,32)DEEL 18 :
03310,11 : de hond van Meindert heet niet Bello, maar Hektor (cf. deel 05,26,30) !
03226,18 / 104,31 / 107,31 / 118, 4 : Keesie » Keessie
00264,31 / 68,22 / 92,24 : vraagteken toevoegen
00871,25 / 72,18 / 72,21 / 72,23 / 72,27 / 72,32 / 73,16 / 73,34 : Bleeker » BlekerDEEL 19 :
0346,32 / 60,24 / 71,25 / 98,26 : u [...] heeft » u [...] hebt
02719,34 / 22,22 : geschrobt » geschrobd
03420,13 / 67, 4 / 70, 3 / 105,18 : heeft u » hebt u
00220,22 / 36,22 / 39, 1 / 52,18 / 61,13 / 78, 2 / 94,30 / 104,20 / 119, 4 : vraagteken toevoegen
03426,12 / 59, 3 / 110, 9 : u heeft » u hebt
03534, 1 : als » dan
03642, 2 : nieste » niesde
03747,28 / 53,19 : na een dubbele punt moet een kleine letter
03893,12 / 94,10 / 94,12 / 95, 9 / 95,11 / 95,14 / 95,23 / 96,12 / 96,17 / 96,18 / 96,23 / 96,28 / 97, 1 / 97, 5 / 97, 8 / 98, 5 / 98,16 / 98,29 / 101, 3 / 107, 4 / 107,20 / 107,21 / 108,34 / 110,20 / 111,15 / 125,24 / 125,28 : Theo » Freek (cf. 20,22 sqq.) ! (Uit 107,21 en 20,23 blijkt dat het om één en dezelfde persoon gaat : dezelfde zegswijze)
02494,19 : zwaar [...] weegt » zwaar [...] is (òf : veel [...] weegt)
034103,30 : u is » u bentDEEL 20 :
03952,12 / 58,10 : Boeroeboedoer » Boroeboedoer
04052,13 / 58,11 : de Boroeboedoer staat niet op Bali, maar op Java !
04162,27 / 63,12 : Berenburg » Beerenburg
04262,28 : coca-cola » Coca-Cola
04370, 5-6 : 28 juli » 19 juli (hoofdstuk 4 speelt op 17 juli (cf. 39,21); hoofdstuk 5 speelt dan op 18 juli (cf. 49, 1-2) en de hoofdstukken 6 & 7 spelen beide op 19 juli (cf. 59, 1 & 69, 1)
04479,11 : nog » noch
035111,29 : als » danDEEL 21 :
0137,28 / 51, 3 : had » was
00524,28 : vraagteken verwijderen
03236,10 : Keesie » Keessie
04545,20 : wilt » wil
00853, 6 / 54, 2 / 54, 4 / 54,15 : Bleeker » BlekerDEEL 22 :
03114,11-2 / 14,13 / 14,14 / 14,20 : de motorboot van de dokter heet niet „Albatros”, maar „Bertha” (cf. deel 01) !
02924,14 / 26,15 / 60,26 / 126,13 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
00248,14 / 50, 1 / 96, 8 : vraagteken toevoegen
04667,23 : schropzaagje » schrobzaagje
04768,18 : juttezak » jutezak
04889,23 : dan » alsDEEL 23 :
03221,31 : Keesie » Keessie
02949, 8 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
00559,16 : vraagteken verwijderen
03564,19 / 93,28 : als » danDEEL 24 :
0297,26 / 7,27 / 7,29 / 11,29 / 18, 4 / 29, 7 / 47,19 / 50,17 / 78, 2 / 95, 9 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
04947,25 : die spek » dat spek
05067, 1 : aanhalingstekens verwijderen
051104,15-6 : vertrouwd » vertrouwt
035106,14 : als » dan
032115,27 : Keesie » Keessie
052117, 8 : geef » geeft
002124, 6 : vraagteken toevoegenDEEL 25 :
05316,18 : rijkelui’s bestaan » rijkeluisbestaan
05318,13 : rijkelui’s jongetje » rijkeluisjongetje
03220,16 / 37,32 / 52,26 : Keesie » Keessie
00234,23 / 88,16 / 111, 7 / 114, 5 : vraagteken toevoegen
05435,12 : Hielke weet toch al lang dat Gerben bij de infanterie in Assen heeft gediend !? (cf. deel 18)
05549,30 : brand » brandt
00871,26 / 71,27 / 80,14 / 80,27 / 80,32 : Bleeker » Bleker
05688, 6 : je » u (Gerben tutoyeert Klinkhamer nooit! (cf. ook 6,10 sqq.))
053115,24 : rijkelui’s zoon » rijkeluiszoon
057117,10 : dat » watDEEL 26 :
0029, 9 / 69,11 / 98,33 / 122, 8 : vraagteken toevoegen
02922, 6 / 38, 6 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
03237, 2 / 56,20 / 62,19 / 65,15 / 88,31 / 111, 2 : Keesie » Keessie
03552, 2 : als » dan
003103, 2 : meerdere » meer
058119,22 : die » datDEEL 27 :
0428,23 : paviljoen » Paviljoen (cf. 8,18 sqq.)
0599,28 : wat » dat
00212,28 / 12,32 / 84,18 / 99,27 / 122,28 / 125, 1 : vraagteken toevoegen
04213, 4 : boerenleenbank » Boerenleenbank
03717,27 : na een dubbele punt moet een kleine letter
06023,20 / 23,22 / 23,24 / 23,26 / 23,30 / 23,31 / 34, 4 / 24,13 : Schaafsma » Schaafstra (cf. deel 10, 55, 1 & deel 11, 71, 3)
00541,12 / 87,26 / 89, 3 : vraagteken verwijderen
06145,20 : Stavoren » Staveren
05048,21 : aanhalingstekens verwijderen
00351,31 : meerdere » meer
06266, 2 : ommelet » omelet
03586,20 : als » dan
02989,32 / 112,29-30 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
06397, 8 : Friesche klok » Friese klok (cf. ook 98,20)
064113,22 : meette » mat
065116 : rr. 14-6 (t/m „meer.”) moeten weg
057121,29 : dat » watDEEL 28 :
0666,16-7 : „... tot een van de beste [...] gerekend moet worden” » „... tot de beste [...] gerekend moet worden”
0679, 7 : quasi boos » quasi-boos
06811,16 : Johan Strauss » Johann Strauss
06926, 2 : bleken » bleek
00227,18 / 56,11 / 76,27 / 76,29 : vraagteken toevoegen
03536,27 / 44, 8 : als » dan
07056, 6 : Heerlijke roomijs » Heerlijk roomijs
07179, 8 : Zwart’s » Zwarts
00591,17 : vraagteken verwijderen
042105,10 : boerenleenbank » Boerenleenbank
071106,27 / 106,31 / 107,11-2 : overall’s » overalls
072111,28 : Gerben was toch geheelonthouder!? (cf. o.a. deel 14, 11,26-7, deel 21, 35,30-1 & deel 52,106,13)
073122, 6 : aanhalingstekens toevoegen
071122, 7 : vader’s » vaders
074124,20 : enigst » enigeDEEL 29 :
03219,15 / 57,14 / 58,14 : Keesie » Keessie
07546,27 : houdt » houd
03757,20 / 56,24 / 112,24 : na een dubbele punt moet een kleine letter
07687, 7 : kievieten » kieviten
00295,25 / 127,21 : vraagteken toevoegen
077100, 5 : impressario » impresario
035108, 3 : als » dan
051127,22-3 : betaald » betaaltDEEL 30 :
02922,13 / 66,12 / 67,16 / 81,13 / 86,12 / 126,30-1 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
07853,17 : logees » logés
00276, 9 / 110,25 : vraagteken toevoegen
04280,29 / 82, 8 / 124,23 : staatsloterij » Staatsloterij
07986,31 : ten gronde gaan » te gronde gaan
00590,26 : vraagteken verwijderenDEEL 31 :
0376,28 : na een dubbele punt moet een kleine letter
0029,12 / 28, 8 / 44, 2 / 58,20 : vraagteken toevoegen
02921, 1 / 67, 6 / 125,13 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
03537, 9 / 46,21 / 111, 6 : als » dan
03245, 8 / 111, 9 : Keesie » Keessie
08049,21 : lust » lus
08158,22 : hoopt » hoop (subst.)
08264,16 : alstublief » alstublieft
08364,25 : nieuwgierig » nieuwsgierig
08474,26 : hem » hen
08585,13 : hij » jij
086112,19 : verbrande hooi » verbrand hooi
071117,33 : Koning’s » KoningsDEEL 32 :
0327,15 / 8,16 / 114,12 : Keesie » Keessie (cf. ook 32,24)
08741,19 : Gerben woont in de Willemstraat : in deel 24, 88, 6 woont hij nog op de Middenweg 41!
04258,18 : raadhuisplein » Raadhuisplein
07366, 8 / 127,21 : aanhalingstekens toevoegen
00282,24 / 92, 7 : vraagteken toevoegen
08884, 1 : bravour » bravoureDEEL 33 :
02911, 4 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
03218, 1 / 32,19 / 32,30 / 32,30 / 90, 4 : Keesie » Keessie
04228, 8 / 34,20 : volkswagenbusje » Volkswagenbusje
08941, 1 : café’s » cafés
00251, 6 : vraagteken toevoegen
03772,14 / 73,24 / 121,23 : na een dubbele punt moet een kleine letter
00398,29 : meerdere » meer
072122,12-3 : ook hier drinkt Gerben bier!
090123, 2 / 124,19 : boerekool » boerenkoolDEEL 34 :
00222,12 / 23, 1 / 36,30 / 40, 2 / 43,22 / 60, 1 / 65,32 / 67,26 / 108,15 : vraagteken toevoegen
03229,20 / 32,12 / 32,14 : Keesie » Keessie
03733,23 / 54,27 : na een dubbele punt moet een kleine letter
00856, 3 / 56, 3 : Bleeker » Bleker
09169 (tek.) : Cor heeft geen gymschoenen aan! (cf. 71, 8)
042120,21-2 : raadhuisplein » RaadhuispleinDEEL 35 :
07322,25 / 50, 9 : aanhalingstekens toevoegen
02923,29 / 24,27 / 111, 9 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
03759,30 : na een dubbele punt moet een kleine letter
00264,28 / 109,20 : vraagteken toevoegen
09282, 1 / 83, 6 / 83,15 / 83,25 : „R 20-20” is géén autokenteken!
07184,13 : Zwart’s » Zwarts
093112,28 / 117,22 / 123, 2 : kadeau » cadeau (of kado?)
035123,14 : als » danDEEL 36 :
0379,14 / 42,11 : na een dubbele punt moet een kleine letter
02996,25 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw (op p. 32,10 nog Rode Leeuw!)
00231,36 / 73,17 : vraagteken toevoegen
032100,27 / 102, 8 / 102,24 : Keesie » Keessie
094110,22 : uwedele » uedele
035114,15 : als » danDEEL 37 :
0427,19 / 21,16 : den Haag » Den Haag
09510,33 : is » zijn
03211,16 / 42,28 / 76, 9 / 83, 2 / 85,16 / 89, 3 / 90, 6 / 99, 2 / 108,12 / 111, 5 : Keesie » Keessie
04258,27 / 67,26 : boerenleenbank » Boerenleenbank
09699, 1 : alsof » als
003101,21 : meerdere » meerDEEL 38 :
07320, 5 / 116,13 : aanhalingstekens toevoegen
03225,22 / 80,20 / 98,29 : Keesie » Keessie
09729, 8 / 81,26 : leeuwerikken » leeuweriken
09732,29 : gemenerikken » gemeneriken
09051,15 : invalidewagentje » invalidenwagentje
09754, 1-2 : slomerikken » slomeriken
00274,15 : vraagteken toevoegen
050112, 8 : aanhalingstekens verwijderen
037112,18 / 120,27 : na een dubbele punt moet een kleine letter
034115,32 : u heeft » u hebtDEEL 39 :
09818, 7 / 86,23 / 87,19 : Goeden morgen » goedemorgen
09929,21 / 29,34 / 67,25 / 81,30 / 106,27 / 113,17 : bizonder » bijzonder
04237, 5 : paviljoen » Paviljoen
10037,11 : regel weggevallen
07355,13 / 64,14 / 65,14 / 68,26 / 84, 8 / 88,21 / 90,23 / 110,28 / 119,34 / 122,26 : aanhalingstekens toevoegen
05063,19 / 98,29 : aanhalingstekens verwijderen
10165,15 : kampeerwinkel » kapperswinkel
03774,14 : na een dubbele punt moet een kleine letter
10277,23 / 78,29 / 93, 1 / 93, 4 / 95,15 : stiekum » stiekem
103101,29 : na dubbele punt plus aanhalingstekens moet een hoofdletter
104101,31 : drieennegentig » drieënnegentig
105102, 1 : truckje » trucje
106102,30 : buiïg » buiig
013117, 4 : heb » ben
107120, 5 : noemde Poeroep » noemde hem PoeroepDEEL 40 :
00522,18 / 48,14 : vraagteken verwijderen
00324,25 / 29,25 : meerdere » diverse
08954, 9 : café’s » cafés
10882, 5 : die afval » dat afval
10990,13 : eikenhout » eikehout
00294, 5 / 109,19 : vraagteken toevoegen
11094,11 : scheld » schold
037113, 8 / 120, 2 : na een dubbele punt moet een kleine letter
055113,32 : brand » brandt
029117, 9 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
032117,30 : Keesie » Keessie
092...,.. : „59-79 GXZ” is géén autokenteken!DEEL 41 :
09014,27 / 17,13 / 23,12 : kerseboom » kersenboom
07324, 4 / 40, 6 / 57,12 / 112, 5 : aanhalingstekens toevoegen
05126, 6 : gebeurd » gebeurt
11127,26 : Louw » Sietse
09728,13 : leeuwerikken » leeuweriken
06147,18 / 47,21 : Stavoren » Staveren
06747,27 : Morra meer » Morra-meer
11282,34 : wilde » wilden
113105,32 / 105,35 / 106,13 : Spaltenburg » Spaltenbrug (cf. 106,18)
114110,34 / 111, 3 / 111, 5 : Beerenburger » Beerenburg
115122,34 : hier is Rolbrug een plaatsnaam, op 102,33 niet : „de rolbrug”
066123,18 : „... behoorde nu tot een van de grootste boeren ...” » „... behoorde nu tot de grootste boeren ...”DEEL 42 :
03219, 4 / 40, 1 / 55,26 / 57,15 : Keesie » Keessie
07339,10 / 109,27 : aanhalingstekens toevoegen
05039,11 / 50, 3 / 54,18 / 111,33 : aanhalingstekens verwijderen
11654,11-17 : de boot van Gerben heeft wèl een naam : „Zwaluw” (cf. deel 40, 72, 1-2) !
11754,28 : gulden » rijksdaalder
10354,29 : na dubbele punt plus aanhalingstekens moet een hoofdletter
11857,14 : aardbeiplanten » aardbeienplanten (cf. ook 61,21)
11972,16 : lekkere vette roet » lekker vet roet
05572,27 : scheld » scheldt
12074,26 : ballpoint » potlood (cf. 74,27 en 76, 9 sqq.)
06982, 8 : werden » werd
00893,25 : Bleeker » Bleker
019111,23 : Drenthe » Drente
121111,28 : omstrek » omtrek
122112,28 : Oenama » Oenema
123117,12 : handvaten » handvatten
124125, 5 : daarop » daaromDEEL 43 :
1252 (tek.) : de politieboot heet hier „R.P. 60” ; in de delen 30 & 45,114,19 heet hij „R.P. 21” !
12617,29 : ijsje » ijsjes
10324,15 : na dubbele punt plus aanhalingstekens moet een hoofdletter
03225,16 / 105,29 : Keesie » Keessie
00834,15 / 35,15 / 120, 4 / 120,10 / 121,16 : Bleeker » Bleker
02956, 8 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
03766, 5 : na een dubbele punt moet een kleine letter
05066,12 : aanhalingstekens verwijderen
12787,17 : wild-west film » wild west-film
002116,23 : vraagteken toevoegen
013117, 9 : had » wasDEEL 44 :
1287, 2 : Gerben is hier al 25 jaar. Hij wordt echter pas in deel 46 (54,16-7) 25 !
00316,21 / 53,30-1 : meerdere » diverse
12920,27 : Ebbenga » Ebbinga (cf. 123,14-5 & 124, 9)
05025,28 : aanhalingstekens verwijderen
13033,21 : Kanninefaten » Kananefaten
03760,21 / 96,17 / 122,30 / 123, 2 / 123, 5 : na een dubbele punt moet een kleine letter
032101, 4 : Keesie » Keessie
131120, 4 : spelde » speldde
132123,24 : Lange » LangDEEL 45 :
0029,27 : vraagteken toevoegen
07310, 1 : aanhalingstekens toevoegen
13311,18 : Gerben woont in de Achterstraat : in deel 24, 88, 6 woont hij nog op de Middenweg 41 ; in deel 32, 41,19 woont hij in de Willemstraat !
06019,25 : Schaafsma » Schaafstra
03241, 6 / 54,16 / 58,23 / 58,32 / 60,21 / 63, 1 : Keesie » Keessie
13446, 2 : de kleinste » het kleinste (gebakje)
13446,30 : de grootste » het grootste (gebakje)
03756,14 / 84,17 / 85,28 : na een dubbele punt moet een kleine letter
13573, 2 : tussen „het” en „is” dubbele punt toevoegen
05084,15 : aanhalingstekens verwijderen
13690, 3 : Kees was er niet bij toen Gerben de portefeuille van Beintema vond (deel 05) !
137118,14 : Lambregts » Lamberts (cf. 93,11)DEEL 46 :
03213, 7 / 13,17 / 13,24 / 20,22 / 27,32 / 29,23 / 33,30 / 48, 2 : Keesie » Keessie
03729, 6 / 30,21 / 47, 2 / 58,33 : na een dubbele punt moet een kleine letter
01535,21 : uitproesten » uitproestten
13851,17 : veel geplaagd » veelgeplaagd
13963,12 : Raadhuis » Raadhuisplein
00394,10 : meerdere » diverse
12798,17 : Wild-West vertoning » Wild West-vertoning
029103,11 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
140112,24 : Markos » Marcos (cf. 115,18)DEEL 47 :
0508,18 : aanhalingstekens verwijderen
02918, 7 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
00221,16 : vraagteken toevoegen
03224, 4 / 24,21 / 25, 1 / 33,28 / 34,12 / 67,21 / 90,19 : Keesie » Keessie
14127, 2/ 27, 5 / 27,11 / 27,17 / 27,27 / 27,28 / 27,30 / 28, 1 / 28,19 / 28,29 / 29,26 : Cesar » Caesar (cf. deel 46, 31,22)
10945,30 : eikenhout » eikehout
14269, 3 : een grote koppel » een groot koppel
03790, 4 : na een dubbele punt moet een kleine letter
14397,10 : Oost-Indisch » Oostindisch
144102,15 / 102,21 : chèque » cheque
073115,32 : aanhalingstekens toevoegenDEEL 48 :
14510,10 : Sietses » Sietse’s
03212,20 / 26,17 / 42, 3 / 45, 2 / 45, 3 / 104,25 / 104,33 / 120,24 / 122,12 : Keesie » Keessie
01514, 5 : luste » lustte
05020,27 : aanhalingstekens verwijderen
07233,16-7 : hier drinkt Gerben borrels!
06040,12 / 40,28 / 40,29 : Schaafsma » Schaafstra
14651,14 : kampferballetjes » kamferballetjes
02968,11 / 114,18 / 118,15 / 118,18 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
14771, 4 : motor en zeilboten » motor- en zeilboten
13881, 6 : pannekoek piloot » pannekoekpiloot
07383,24 / 118,10 : aanhalingstekens toevoegen
148118,18 : Zondagse » zondagseDEEL 49 :
14915,22 : Brands » Brandsma
03719, 8 / 67, 4 / 99,18 : na een dubbele punt moet een kleine letter
14126, 8 / 26,12 / 26,14 / 26,17 / 26,21 / 26,22 / 26,24 / 26,29 / 55,17 / 56,13 / 56,15 / 103,31 : Cesar » Caesar
14532,29 : Fokkes » Fokke’s
03238, 2 / 71, 9 / 71, 9 / 74, 6 / 82,32 / 84,23 / 104,30 / 117,34 : Keesie » Keessie
05138, 9 : herkend » herkent
00244,29 : vraagteken toevoegen
14851,25 : Molenaar » molenaar
07352,34 / 81, 3 / 81, 6 / 99,19 / 100,26 : aanhalingstekens toevoegen
15059, 8 : inderaad » inderdaad
01360,11 : had » was
05078,21 : aanhalingstekens verwijderen
029115,21 : Gouden Leeuw » Rode LeeuwDEEL 50 :
15112,10 : de smid in Jonkersveen heet niet Koelman, maar Houwman (cf. deel 24, 5,12 en deel 44, 56,18-9) !
03713,29 / 19,15 : na een dubbele punt moet een kleine letter
00315, 9 : meerdere » meer
15221, 2 : (blz. 24) » (blz. 25)
14127,10 / 29,24 / 29,32 / 30, 8 / 32,16 / 32,20 / 32,23 / 32,24 / 32,26 / 38, 5 : Cesar » Caesar
15332,16 : Hij » Zij (cf. 32,26)
03242,25 : Keesie » Keessie
05345,13 : rijkeluis dochter » rijkeluisdochter
15247, 2 : (blz. 52) » (blz. 53)
02951,33-52, 1 / 72,28 / 123,23 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
06067,15 / 69,19 / 70,19 / 70,28 / 70,29 : Schaafsma » Schaafstra
05780,30 : dat » wat
12783, 7 : knock-out slag » knock out-slag
15487,14 : aanjaagde » aanjoegDEEL 51 :
1554, 1 : Tifi » Fifi (cf. 119,18)
03238, 6 / 40, 3 / 40, 9 / 50,21 / 53, 4 / 85,30 / 96,26 / 97, 4 : Keesie » Keessie
00244,17 : vraagteken toevoegen
03750,31 / 61,10 / 81, 8 : na een dubbele punt moet een kleine letter
15657,15 / 81, 4 : Jonkersveners » Jonkersvener
00360,27 : meerdere » diverse
06075, 5 / 99,27 / 110,30 / 111,22 : Schaafsma » Schaafstra
15788, 3 : Sel » StelDEEL 52 :
03212, 4 / 12,21 / 17,16 / 18,27 / 43, 3 / 51, 4 / 51,25 / 89,13 / 96,15 / 96,15 / 97, 6 / 104, 4 / 105,18 / 116,28 / 120, 3 / 120,19 : Keesie » Keessie
15822, 7 : hongersdood » hongerdood
03256, 2 : beesie » beessie
03768,24 / 73, 5 : na een dubbele punt moet een kleine letter
02169, 6 / 88,10 : Sietske » Sietse
09071,12 / 71,13-4 : stratemakers » stratenmakers
09094, 9 : flessetrekkerij » flessentrekkerij
00298,20 / 103,27 : vraagteken toevoegenDEEL 53 :
05013,28 : aanhalingstekens verwijderen
15915,25-6 : strippenkaart : TPQ 1 oktober 1980. Hielke en Sietse zijn geboren op 24 november 1956 (deel 07, 34,23), dus zij zijn nu minstens 24 jaar !
16036, 9 : verboodt » verbood
02964,29 / 104, 1 / 123,11 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
07382,28 : aanhalingstekens toevoegen
16194,13 / 98,13 : de huisraad » het huisraad
032100,17 / 107,16 : Keesie » Keessie
162103, 1 : het huis van Sjollema staat niet aan de Hoofdstraat, maar aan de Dorpsstraat (cf. deel 52, 92,25-6) !DEEL 54 :
1638,10 / 10,25-6 / 11,21 / 30,17 / 31, 3 / 31,27 / 40,22 / 40,31 / 41, 5 / 42,10-1 / 125,15 : Kerkepad » Kerkpad
03212,25 / 17,31 / 40,27 / 64,18 / 79,19 / 94, 5 : Keesie » Keessie
16412,31 : voor wie » waarvoor (raceboot)
16523, 3 : Tamme Kort woont in de Dorpsstraat ! (cf. deel 41, 9 , 3)
16623, 3 : Herenhuis » Heerenhuis (cf. deel 41, 8, 3 sqq.)
16724, 4 : Wodan » Caesar (hond van E. Brandsma) (cf. o.a. deel 50, 27, 9-10)
16845,17 : geschokken » geschrokken
16959, 2-3 : „er heeft in ons dorp nooit een familie Bottema gewoond” : jawel! In deel 21
02961,19 / 122, 2 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
00364, 1 : meerdere » diverse
07386,27 / 118,27 : aanhalingstekens toevoegen
17097,24 : kanoniers » kanonniersDEEL 55 :
0037,11 / 13,20 / 95, 4 : meerdere » diverse
03212,28 / 15,33 / 18, 7 / 25,26 / 30, 8 / 30,23 / 51,18 / 57, 8 / 64,33 / 66,10 / 74,30 / 79,32 / 100, 7 : Keesie » Keessie
07515,21-2 : verbrandt » verbrand
03720,22 : na een dubbele punt moet een kleine letter
06022,17 / 24, 4 / 24,14 / 24,16 / 24,19 / 26, 6 / 26, 6 / 27,28 / 28, 1 / 117, 6 / 117, 6 / 118, 1 : Schaafsma » Schaafstra
09071, 9 : hoedeplank » hoedenplank
17192, 4 / 93,14 / 98, 7 / 110, 6 : professor dokter » professor doctor
07397,26 / 113,16 / 114, 2 : aanhalingstekens toevoegenDEEL 56 :
03220,29 / 88, 8 : Keesie » Keessie
07321,13 / 40,31 : aanhalingstekens toevoegen
05027,21 : aanhalingstekens verwijderen
04256,11 : volkswagenbusje » Volkswagenbusje
00360,19 / 86, 9 : meerdere » diverse
10364,25 : na dubbele punt plus aanhalingstekens moet een hoofdletter
17264,31 : koekkoek » koekoek
02974,12 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
17384, 4 : gezweten » gezweet
002106,20 : vraagteken toevoegenDEEL 57 :
1747,12 : wantZwart » want Zwart
1759,17 : olianten » folianten
1769,19-20 / 12,22-3 / 43, 2-3 / 47,16-7 / 47,25-6 / 66, 3-4 / 94,21-2 / 96,31-2 / 111,23-4 / 120, 4-5 : Ge-rben » Ger-ben
17411,12 : dienstzijn » dienst zijn
17714,21 : u » uw
17416,17 : geldwaard » geld waard
17817,11 : bereid » bereik
07319,23 / 72,16 : aanhalingstekens toevoegen
17920, 2 : Vrollijk » Vrolijk
18020, 7 : mand » man
18124, 5 : racebootH » raceboot
18224,17 : vroouw » vrouw
17426,30 : aande » aan de
18328,10 : bungalo » bungalow
18428,13 : acttien » achttien
06028,16 / 85,21 / 122,18 : Schaafsma » Schaafstra
18528,25 : oonde » toonde
03232, 4 / 62,14 / 63,32 / 98,32 / 101, 5 / 103,21 / 103,23 : Keesie » Keessie
18632,22 : l lachte » lachte
17433,20 : rechtop » recht op
18734, 9 : grappi » grappig
04235, 7 : louw » Louw
18835, 7 : knite » knikte
18935, 7 : instemmende » instemmend
19038,32 : gau » gauw
17439, 3 : voormijn » voor mijn
04239,29 : sietse » Sietse
19139,31 : ken » kun
19241,12 : vroegt » vroeg
19341,14 : aansterke » aansterken
17642, 9-10 / 42,10-1 / 42,22-3 / 43,32-3 : Door-nbos » Doorn-bos
13842,10 : tussen beide » tussenbeide
04242,34 : loots » Loots
04244,24 : gerben » Gerben
19444,35 : Hielk » Hielke
17645, 7-8 : ziende-rogen » ziender-ogen
02948,27 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
17653,11-2 : kattek-waad » katte-kwaad
19559, 6 : lachend » lachen
19659,29 : ees » Kees
19760,31 : eenvoudig » eenvoudige
17664,10-1 : hoog-stverbaasd » hoogst-verbaasd
19864,19 : stomiteit » stommiteit
00568,22 : vraagteken verwijderen
19968,24 / 68,26 / 69,21 / 74, 3 / 74,16 / 102, 7 : interressant(e) » interessant(e)
17468,35 : hetvoorwiel » het voorwiel
17469,26 : altijdgoed » altijd goed
17470,14 : derichting » de richting
20070,17 : fantastiesch » fantastisch
20170,19 / 99,27 : gisterenavond » gisteravond
02770,27 : vertelt » verteld
05072,17 / 98,28 / 112,25 / 112,26 / 112,30 / 112,31 : aanhalingstekens verwijderen
20272,26 : meijn » mijn
20373,10 : steed » steeds
16776,12 / 76,23-4 : Wodan » Caesar
20478,32 : Mesapottamië » Mesopotamië
20579, 1 : Mesopottamië » Mesopotamië
20679, 1 : Eufrast » Eufraat
17679,20-1 : lijs-tje » lijst-je
20782,23 : Sieste » Sietse
20885,27 : zakken » zakten
17686,29-30 : Jonkersv-een » Jonkers-veen
17687,30-1 : Wou-daap » Woud-aap
00292, 4 / 108,32 : vraagteken toevoegen
20994,28 : Dijkstra » Zwart (cf. 94,33)
21096, 1 : hoof- » hoog-
21198,24 : vandmiddag » vanmiddag
21298,27 : mij » mijn
037102, 6 / 109,19 : na een dubbele punt moet een kleine letter
213102,29-30 : Ludieke » Ludieka
214103, 5 : Weet » Heet
103103,23 / 115,13 : na dubbele punt plus aanhalingstekens moet een hoofdletter
215104,13 : wachtenb » wachten
216104,19 : keerk » keek
217104,21 : dichter » dichte
218104,34 : bengon » begon
219105,13 : gesloten » gestolen
220105,21 : geen » een
221107,28 : welke » Hielke
174108,23 : enhet » en het
222109, 5-6 : politiebood » politieboot
223110,16 : watenloods » wagenloods
224111, 9 : Hielko » Hielke
225111,22 : wa » wat
089112,18 : café’s » cafés
226113,16 : allen » alleen
227119,29 : buffettjuffrouw » buffetjuffrouw
228121, 4 : Eifeltoren » Eiffeltoren
229125, 7 : kom » kwamDEEL 58 :
17440, 1 : moetenbetalen » moeten betalen
03744,23 : na een dubbele punt moet een kleine letter
03458,30 : Heeft u » Hebt u
07365,14 / 124,27 : aanhalingstekens toevoegen
23066,13-4 : er heeft wel degelijk een boer Terpstra in de polder gewoond, en dat weet Sietse ook (cf. deel 33) !
02967,14 / 87, 3 / 87, 8-9 / 87,14 / 92, 3 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
06078, 4 / 82,31 / 83, 5 : Schaafsma » Schaafstra
00279,27 : vraagteken toevoegen
231118,30 / 120,21 / 120,28 / 121, 8 : Siegertsma » SiegerdsmaDEEL 59 :
0296,10 / 24,22 / 69,10 / 74, 6 / 74,24-5 / 106,27 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
0578,14 / 31,33 : dat » wat
16726,31 : Wodan » Caesar
00332,13 : meerdere » meer
23238, 3 / 44,24 / 44,29 / 45, 5 / 45,12 / 45,13 / 45,16 / 47,13 / 52,12 / 54,12 / 54,17 / 54,17 / 59,24 / 59,26 / 64,13 / 64,15 / 64,16 / 64,20 / 64,25 / 65, 1 / 65, 4 : Bap (de Vries) » Bab (de Vries) (cf. deel 19, 21,13)
06038, 9 / 38,12 / 40, 9 / 40,12-3 / 40,15 / 65, 7 / 65,19 / 65,23 / 84,12 / 90,20 / 91, 1 / 103,31 : Schaafsma » Schaafstra
23344,25 / 45, 8 / 45,12 / 54,17 / 59,14 : Joost » Freek (zelfde uitdrukkingswijze (cf. deel 19, 20,23 sqq.)
23169,23 : Siegertsma » Siegerdsma
23470,26-7 : Zwart woont op het Raadhuisplein (cf. deel 06,123,22-3) !
23576,15 : kneuterboertje » keuterboertje
09094,23 : tomatesap » tomatensap
00299,12 : vraagteken toevoegen
174113,28 : theedronken » thee dronkenDEEL 60 :
05611, 3 : Gerben tutoyeert Klinkhamer nooit (cf. ook 8, 2 sqq.) !
23641, 8-41,22 : „de stad” is hier Middenveen; elders is „de stad” Sneek (cf. deel 23, 91,22) !
00270,29 / 109,33 : vraagteken toevoegen
23778,22 / 79, 5 : arbeidsburo » arbeidsbureau
23878,31 / 114,23 / 115, 1 / 115,27 : Hielke en Sietse tutoyeren hun ouders nooit!
23987,14 : de moeder van Chantel is dood (cf. deel 50, 55,26) !
06993,18 : zijn » isDEEL 61 :
23815,10 / 32,17 / 44,10 / 44,23 / 66,14 / 95, 4 / 118,31 : Hielke en Sietse tutoyeren hun ouders nooit!
24021,19 / 21,20 / 21,28 : Gerben tutoyeert Zwart nooit !
09027,20 : stratemakers » stratenmakers
02968, 3 : Gouden Leeuw » Rode Leeuw
24193,14 : auto trekken » auto te trekken
00896,20 / 96,22 : Bleeker » Bleker
242100, 4 : Griet » G.R.I.E.T.
002117,12 : vraagteken toevoegenDEEL 62 :
14513,26 / 75,15 / 110, 9 : Sietses » Sietse’s
23817,20 / 18, 6 / 19,23 / etc. : Hielke en Sietse tutoyeren hun ouders nooit!
24324, 2-3 : dat poot » die poot
24424,18 : Hij » Het (been)
00228,17 / 53, 7 : vraagteken toevoegen
24543, 6 : ¿ toevoegen
04145,21 : Berenburg » Beerenburg
24655,13 : Korinna de Vries heet in deel 60 nog Korinna Hoogendoorn! (cf. deel 60,52,17)
14588,26 / 98,20 / 103,11 / 104, 6 / 112,11 : Hielkes » Hielke’s
24799,14-5 : de Kameleon ligt niet aan de oever, maar in een boothuis!
248109, 2 : Hielke en Sietse tutoyeren Zwart nooit!DEEL 63 :
05621, 5 sqq. : Gerben tutoyeert Klinkhamer nooit!
01330,20 : had » was
24941,25 : Pisenti » Pisinti (cf. 39,12)
00351,27 / 117,28 / 145, 1 : meerdere » diverse
25052, 3 : Oddio » Oh dio
25160, 9 : arrividerci » arrivederci
25268, 7 : in de voormalige zuivelfabriek („melkfabriek”) zit nu een textielatelier
03496,21 / 145,14 : heeft u » hebt unaar de startpagina.

naar de navigatiepagina.

naar de serie.

Online =
Nu online =
Max online =